LEED kreditai

LEED v4 balai

LEED (energetikos ir aplinkosaugos įrenginių projektavimo sistema) yra tarptautinė pripažinta žaliosios statybos sertifikavimo sistema, užtikrinanti trečiosios šalies atliekamą patikrą, skirtą nustatyti, ar pastatas arba pastatų kompleksas buvo suprojektuotas ir pastatytas taikant strategijas, kurios padidina visų šių svarbiausių veiksnių veiksmingumą: energijos taupymo, veiksmingo vandens naudojimo, CO2 išmetimo mažinimo, geresnės vidaus aplinkos kokybės, išteklių valdymo ir jautrumo jų poveikiui.
LEED, kurią sukūrė JAV žaliosios statybos taryba (USGBC), pastatų savininkams ir operatoriams pateikia nuoseklias bendrąsias nuostatas dėl praktinių ir išmatuojamų žaliųjų pastatų projektavimo, statybos, eksploatavimo ir techninės priežiūros sprendimų identifikavimo ir įgyvendinimo.
 
LEED skatina įrengti viso pastato subalansuotą sistemą atsižvelgiant į svarbiausių veiksnių naudingumo koeficientą. LEED taškai yra suteikiami vertinant pagal 110 taškų skalę, ir kreditai rodo jų galimą poveikį aplinkai.

LEED v4 vertinimo kriterijai

Pasirinkite toliau pateiktus vertinimo taškais kriterijus ir perskaitykite daugiau apie taškų skaičių, kurį galima surinkti naudojant plieno gaminius ir atitinkamus „Ruukki“ gaminius, bei peržiūrėkite nuorodas. 

LOCATION AND TRANSPORTATION (LT CREDIT)

CREDIT 3
HIGH PRIORITY SITE - BROWNFIELD REMEDIATION
2 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

Atkurti vietoves, kuriose statybų plėtrą apsunkina aplinkos užterštumas, ir sumažinti įtaką neįrengtiems žemės sklypams. 

Mūsų indėlis

Miesto teritorijoje užstatant užterštas (nebenaudojamas) vietas gali būti naudingos plonasienės konstrukcijos, kurias naudojant atliekama mažiau žemės darbų, ir didelio ploto surenkamieji elementai su plieno komponentais, nes jie gali sumažinti užterštos žemės paviršiaus suardymą. Kai kuriais atvejais tai gali padėti rasti ekonomiškesnius sprendimus dėl korekcinių priemonių, taikytinų sprendžiant užterštumo klausimą. 

Susiję „Ruukki“ gaminiai

Susiję standartai ir rekomendacijos

 • U.S. EPA. U.S. EPA. Definition of Brownfields. EPA Sustainable Redevelopment of Brownfields Program. Apsilankykite www.epa.gov/brownfields
 • ASTM E1527-05. Phase I Environmental Site Assessment, ASTM International. Apsilankykite www.astm.org
 • ASTM E1903-97, Phase II Environmental Site Assessment, effective 2002. ASTM International. Apsilankykite www.astm.org
 • Brownfields Technology Support Center. Apsilankykite www.brownfieldstsc.org
 • Environmental Law Institute, Brownfields Center. Apsilankykite www.brownfieldscenter.org
 • National Institutes of Health, National Institutes of Environmental Health Sciences, Superfund Basic Research Program. Apsilankykite www.niehs.nih.gov/
 • New York State Department of Health, Guidance for Evaluating Vapor Intrusion. Apsilankykite www.health.state.ny.us/
 • Preliminary Remediation Goals for EPA Region 9. Apsilankykite www.epa.gov
 • U.S. EPA, Office of Research and Development, Technical Approaches to Characterizing and Cleaning Up Brownfield Sites. Apsilankykite www.epa.gov
 • U.S. EPA, Sustainable Redevelopment of Brownfields Program. Apsilankykite www.epa.gov/brownfields
 • ASTM Standard Practice E1739-95: Risk-Based Corrective Action Applied at Petroleum Release Sites, ASTM International. Apsilankykite www.astm.org
 • EPA OSWER direktyva 9610.17. Use of Risk-Based Decision-Making in UST Correction Action Programs, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Underground Storage Tanks. Apsilankykite www.epa.gov/

CREDIT 4
SURROUNDING DENSITY AND DIVERSE USES
1 - 5 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

Plėtoti statybas miesto teritorijose, išnaudojant esamą infrastruktūrą, apsaugoti žaliuosius plotus, išsaugoti gyvenamąją aplinką ir natūralius gamtos išteklius. 

Mūsų indėlis

 Naudojant plieno konstrukcijas ir komponentus galima išspręsti nemažai problemų, susijusių su statybomis miestų centre. Sukonstruotus, gamyklinio surinkimo komponentus galima greitai sumontuoti, sumažinant statybų trukmę ir griovimo darbų apimtį. 

Be to, plieno konstrukcijų universalumas leidžia geriau išnaudoti problemų keliančias miesto teritorijas. Dideli tarpatramiai, veiksmingas projektavimo ir statybos darbų koordinavimas, paslaugų integravimas, pristatymas laiku, mažesni laikymo reikalavimai, mažiau netvarkos ankštose statybvietėse ir lengvesni iš plieno rėmų gaminami pastatai, kuriems reikia mažesnių pamatų, – visa tai padeda lengviau ir paprasčiau pritaikyti plieno gaminius plėtrai nepalankiose miesto teritorijose. Be to, naudojant daugelį plieno technologijų, pvz., plieno polių pamatus ir stogo bei sienų apkalas, iš statybviečių reikės pašalinti mažiau atliekų.

Susiję sprendimai

Susiję sprendimai

SUSTAINABLE SITE (SS CREDIT)

CREDIT 2
SITE DEVELOPMENT - PROTECT OR RESTORE HABITAT
1-2 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

Išsaugoti esamą natūralią aplinką ir atkurti pažeistas teritorijas užtikrinant gyvenamąją aplinką ir skatinant biologinę įvairovę. 

Mūsų indėlis

Norint gauti šį kreditą žemės paviršiaus suardymas dėl teritorijos užstatymo turi būti griežtai ribojamas. 
Naudojant plieno konstrukcijas ir komponentus, didesnė statybų dalis gali būti surenkamoji statyba. Pagrindinė surenkamosios statybos ypatybė yra ta, kad didelė proceso dalis yra perkeliama iš statybvietės į kontroliuojamą gamyklos aplinką. Sumažinus statybvietėje praleistą laiką galima užtikrinti mažiau nuostolingą poveikį statybvietei ir vietovei. Naudojant plieną suteikiama galimybė pasirinkti valdymo sistemas, sumažinančias statybvietės žemės paviršiaus suardymą. 

Susiję „Ruukki“ gaminiai

CREDIT 5
HEAT ISLAND REDUCTION
1 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

To reduce heat islands to minimize impacts on microclimates and human and wildlife habitats. Use roofing materials with a solar reflectance index (SRI) equal to or greater than 82 in low-sloped roofs (or 3-year aged SRI 64) and 39 in steep-sloped roofs (or 3-year aged 32 SRI). 

Mūsų indėlis

Paruoštas stogo dangos sistemas, atitinkančias privalomus SAI lygius, galima įsigyti įmonėje „Ruukki“.  

Susiję „Ruukki“ gaminiai

Susiję standartai ir rekomendacijos

 • ASTM standartai. Apsilankykite http://www.astm.org
 • ASTM E1980–01, Standard Practice for Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces
 • ASTM E408–71(1996)e1, Standard Test Methods for Total Normal Emittance of Surfaces Using Inspection-Meter Techniques
 • ASTM E903–96, Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres
 • ASTM E1918–97, Standard Test Method for Measuring Solar Reflectance of Horizontal and Low-Sloped Surfaces in the Field
 • ASTM C1371–04, Standard Test Method for Determination of Emittance of Materials Near Room Temperature Using Portable Emissometers
 • ASTM C1549–04, Standard Test Method for Determination of Solar Reflectance Near Ambient Temperature Using a Portable Solar Reflectometer
 • Cool Roof Rating Council. Apsilankykite http://www.coolroofs.org
 • U.S. EPA, ENERGY STAR Roofing Products. Apsilankykite www.energystar.gov/
 • Lawrence Berkeley National Laboratory, Heat Island Group, Cool Roofs. 

INNOVATION (IN CREDIT)

CREDIT 1
INNOVATION
1-5 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

Credits for Innovation  may be awarded for strategies that go significantly beyond what is required in the other LEED credits or for new ideas not covered elsewhere. 

Mūsų indėlis

Plienas gali padėti rasti inovatyvių sprendimų: galimi variantai gali būti projektavimas, susijęs su būsimu išardymu ir pakartotiniu naudojimu, sudėtinių dalių naudojimas siekiant sumažinti medžiagos masę, inovatyvių plieno konstrukcijų sprendimų taikymas siekiant sumažinti medžiagos masę ir konstrukcijų bei paslaugų integravimas. 

Kita galimybė – produktyviai taikyti surenkamąją statybą siekiant padidinti aplinkos apsaugos galimybes ir pagerinti darbuotojų sveikatos ir saugos būklę. Didžiąją proceso dalį perkėlus į labiau kontroliuojamą ir patogesnę gamyklos aplinką yra lengviau užtikrinti atitiktį saugos reikalavimams, kontrolę ir nekenksmingas bei patogias darbo sąlygas. 

Susiję „Ruukki“ gaminiai

Energija ir atmosfera (EA kreditas)

PREREQUISITE 2
MINIMUM ENERGY PERFORMANCE
REQUIRED

Tikslas ir reikalavimai 

Užtikrinti bent mažiausią projektuojamo pastato energijos vartojimo efektyvumo lygį ir sukurti sistemas, siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir ekonomikai, susijusį su per dideliu energijos suvartojimu. 

Būtina, kad visi LEED sertifikatą turintys pastatai atitiktų pagrindinius energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. 

5 % pagerinti siūlomą energinio pastato veiksmingumo įvertinimą naujuose pastatuose arba 3 % pagerinti siūlomą energinio pastato veiksmingumo įvertinimą renovuojamuose pastatuose, palyginti su pradiniu pastato energinio veiksmingumo įvertinimu. 

Calculate the baseline building performance rating according to the building performance rating method in Appendix G of ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2010 (with errata) using a energy simulation model, for example IDA-ICE 4.0.

Mūsų indėlis

Pagrindinių standartų reikalavimų laikymasis paprastai reiškia rentabilumą ir gerą verslo praktiką. Plieno konstrukcijas galima lengvai pritaikyti, siekiant užtikrinti mažiausią reikiamą energijos vartojimo efektyvumo lygį ir gauti papildomų taškų, atsižvelgiant į išsamų pastato projektą, vietą ir naudojamo kuro tipą. Iš plieninio karkaso sukonstruoti biurai, pasižymintys gera izoliacija ir lengva priežiūra, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą. 

Energijos vartojimo veiksmingumas, kurio reikia šiam kreditui gauti, apskaičiuojamas naudojant šiluminės varžos modeliavimo programą, kuri padeda projektuotojams ištirti, optimizuoti ir pademonstruoti visą metinį energinį pastato naudingumą. Tai leidžia tiksliai sumodeliuoti šilumos masės paskirstymą, siekiant pademonstruoti ir maksimaliai padidinti galimą naudą. Šilumos masė pastatuose yra svarbi, nes geba išlaikyti šilumą, ypač vėsinimo laikotarpiu. Tačiau svarbiausia ne absoliučioji masė, bet tai, kaip gerai ji paskirstoma ir pasiekia pastato erdves. Tyrimai atskleidė, kad šilumos masės pakankamą kiekį galima lengvai paskirstyti iš plieninių karkasų pastatytuose biuruose, siekiant sumažinti vėsinimo apkrovą, ir kad konstrukcijos rėmai daro mažai įtakos vėsinimo apkrovai. Projektuotojas turi pasirūpinti veiksmingu vėsinimu naudodamas esamą masę. Reikia atidžiai pasirinkti apdailą, kad masė nebūtų izoliuota nuo vidinės erdvės.  

 

Susiję „Ruukki“ gaminiai

Susiję standartai ir rekomendacijos

 • ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–20010: Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential. American National Standards Institute, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Illuminating Engineering Society of North America.
 • ASHRAE Advanced Energy Design Guide for Small ti Medium Office Buildings 2014. Apsilankykite www.ashrae.org
 • ASHRAE Advanced Energy Design Guide for Small Warehouses and Self Storage Buildings 2010. Apsilankykite www.ashrae.org
 • ASHRAE Advanced Energy Design Guide for K-12 School Buildings 2010. Apsilankykite www.ashrae.org
 • New Building Institute, Advanced Buildings™ Core Performance™ Guide.
 • ENERGY STAR® Buildings Upgrade Manual. Apsilankykite www.energystar.gov/
 • ENERGY STAR® Program, Target Finder Rating Tool. Apsilankykite www.energystar.gov/
 • Advanced Buildings, Technologies and Practices. Apsilankykite www.advancedbuildings.org
 • American Council for an Energy-Efficient Economy. Apsilankykite www.aceee.org
 • New Buildings Institute, Inc. Apsilankykite www.newbuildings.org
 • U.S. Department of Energy, Building Energy Codes Program. Apsilankykite www.energycodes.gov
 • U.S. Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. Apsilankykite www.eere.energy.gov
 • U.S. EPA, Combined Heat and Power Partnership. Apsilankykite www.epa.gov/chp
 • ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2010 User’s Manual (ASHRAE, 2010). 

CREDIT 1
ENHANCED COMMISSIONING
2-6 POINTS

Projektai, siekiantys gauti LEED sertifikatą, negali gauti papildomo kredito už naujoves tuo atveju, jei naudojamas pastato išorės apdailos funkcionalumą patvirtinantis sprendimas, kuris nėra įtrauktas į EAC1 patobulinto perdavimo eksploatuoti kredito reikalavimus. 
 
„Ruukki“ pastato išorės apdailos sandarumo bandymas gali būti laikomas visapusiškesniu nei tipiniai kredito reikalavimai pastato išorinės apdailos funkcionavimui įvertinti. Tačiau, kadangi nėra sprendimų, gavusių kreditus, sąrašo, nėra garantijos, kad kreditas bus suteiktas. Kiekvieno kandidato tinkamumą papildomam kreditui gauti nustato išimtinai USGBC.
 
Turi būti imtasi EAC1 nustatytų priemonių ir reikia paruošti reikiamus dokumentus. Be to, reikia anglų kalba pateikti išsamią sandarumo matavimų ataskaitą, ataskaitas apie jų rezultatus, taip pat ir ataskaitą apie korekcinius veiksmus, atliktus remiantis gautais rezultatais.

CREDIT 2
OPTIMISE ENERGY PERFORMANCE
1-18 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

To achieve increasing levels of energy performance beyond the prerequisite standard to reduce environmental and economic harms associated with excessive energy use. Analyze energy performance for the whole building by energy simulation and demonstrate % of improvement in the proposed building energy performance compared to the baseline building. 1 point is achieved in new construction (NC) by 6 % of improvement and in "Core & Shell" category 1 point is achieved by 3 % of improvement in energy performance. Maximum 18 points are achieved when energy performance improvement is 50% in NC or 47 % in C&R. Improvement in energy performance is calculated by energy simulation. 

Norint įtraukti sandarumą į pastato bendrą energijos vartojimo efektyvumą, reikia naudoti išskirtinio skaičiavimo metodą. USBC nurodymų dėl sandarumo žr. 2013 m. lapkričio 3 d. CIR nutartyje.
 
Turi būti pristatyti sandarumo bandymų, kuriuos užsakė gamintojas, rezultatai, o tyrimo metodai turi atitikti ASHRAE standartinių bandymų metodą, naudojamą oro nuotėkio koeficientui nustatyti (ASTM E 283).
 
Savo pradiniame modelyje naudokite įprastus oro nuotėkio koeficientus, nurodytus ASHRAE. Modeliuodami projektuojamą pastatą, naudokite realias vertes, kurios yra pasiekiamos, kaip rodo skaičiavimai ar kiti dokumentai.
 
Vadovaukitės ASHRAE reikalavimais oro srauto iš lauko ventiliacijai tiek imituodami pradinį modelį, tiek imituodami projektuojamą pastatą.
 
Pateikite aiškius, detalius visų veiksmų, atliktų norint pasiekti reikiamą sandarumo lygį ir sandarumo bandymo (ASTM E 1827, ASTM E 779) rezultatus, dokumentus.
 
Pateikite sutaupytų išlaidų ataskaitą, kurioje matytųsi pagerėjęs sandarumo lygis, palyginti su pradiniu modeliu.
 
Be to, rezultatai, gauti atlikus gamintojo sienos konstrukcijos sandarumo bandymą, ir matavimai, atlikti pastačius pastatą, turi būti įtraukti į LEED kreditų ataskaitą.

CREDIT 5
RENEWABLE ENERGY PRODUCTION
1-3 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

Naudokite atsinaujinančiųjų energijos šaltinių sistemas, kad būtų kompensuotos pastato energijos sąnaudos. Apskaičiuokite projekto veiksmingumą, nurodydami atsinaujinančiųjų energijos šaltinių sistemų pagamintą energiją kaip pastato metinių energijos sąnaudų procentinę dalį ir naudokite toliau pateiktą lentelę gautiems taškams apskaičiuoti.
 
Naudokite pastato metines energijos sąnaudas, apskaičiuotas EAC2 Credit Optimize Energy Performance, arba JAV energijos departamento apklausos dėl verslo pastatų energijos sąnaudų duomenų baze, norėdami nustatyti numatomą elektros energijos vartojimą. Mažiausias atsinaujinančiosios energijos kiekis procentais pagal kiekvieno taško ribinę vertę yra nurodytas toliau:

Atsinaujinančiosios energijos kiekis procentais Points (except Core & Shell) Points (Core & Shell) 
1 % 1
3 % -
5 % 2
10 % 3


Mūsų indėlis

Solar systems for walls are available from Ruukki.

Susiję „Ruukki“ gaminiai

Medžiagų naudojimas. Medžiagos ir ištekliai (MR kreditas)

PREREQUISITE 2
CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PLANNING REQUIRED

CREDIT 5
CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT
1-2 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

To reduce construction and demolition waste disposed of in landfills and incineration by recovering, reusing, and recycling materials. The prerequisite requires a waste management plan and diversion goal setting at least for five materials. Credits for waste management is achieved by recycling or salvaging nonhazardous construction and demolition waste materials or optionally reduction of total waste amount to required level. Calculations of recycled materials can be by weight or volume but must be consistent throughout. 

Specify whether materials will be separated or comingled and describe the diversion strategies planned for project. Describe where materials will be taken and how the recycling facility will process the material. Provide final report detailing all major waste streams generated, including disposal and diversion rates. Land-clearing debris is not considered construction, demolition, or renovation waste.

Credit requirements:
Option 1: Divert 50% and three material streams, 1 point
Divert 75% and four material streams, 2 points OR
Option 2: No more than 12,2 kilograms of waste per square meter of the building´s floor area is generated, 2 points 

Mūsų indėlis

Prefabrication results in minimum waste at the construction site. Waste materials originating from construction, renovation and demolition can be sorted and steel scrap is returned to the steel industry to be reused. All packaking materials are recyclable and their amounts are available before product delivery. The waste recycling service provided by Ruukki can be considered as beneficial for the implementation of recycling. Additionally, Ruukki’s personnel are responsible for following the waste management plan in their own daily work. 

 

CREDIT 1
BUILDING LIFE CYCLE IMPACT REDUCTION
2-5 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

Pratęsti esamo pastato dalių naudojimo laiką, tausoti išteklius, išsaugoti kultūros išteklius, sumažinti atliekas ir naujų pastatų poveikį aplinkai, susijusį su medžiagų gamyba ir transportu. For credit achievement reuse or salvage building materials in existing building or demonstrate environmental impact reduction by life-cycle assessment for new construction. 

The credit offers up to five  points for extending the life of existing buildings thus conserving materials that would have been used for a new building. Norint gauti vieną tašką, turi būti išsaugota ne mažiau nei 25 % esamos pastato konstrukcijos (įskaitant konstrukcines grindis ir stogo paklotą) ir atitvaros (išorinio apvalkalo ir karkasų, neįskaitant langų sudedamųjų dalių ir nekonstrukcinės stogo medžiagos). Jei pakartotinai panaudojama didesnė dalis, suteikiama daugiau taškų. 

For new construction three points are awarded if life cycle analysis (LCA) demonstrates minimum of 10% reduction in environmental impacts in at least three of the six impact categories, one of which is global warming potential (GWP). No impact category in LCA may increase by more than 5% compared to the baseline building. Calculate new construction and baseline building environmental impacts in all impact categories in at least 60 years service life of the building. 

Mūsų indėlis

Plieninio karkaso pastatai yra universalūs ir tinka naudoti pakartotinai. Dažnai juos galima lengvai pailginti ir pritaikyti naujai naudoti. Atnaujinant pastatą galimybė keisti ir sutvirtinti esamas konstrukcijas yra svarbi plieno konstrukcijų savybė. Yra daug pavyzdžių, kai plieninio karkaso konstrukcijos buvo pritaikytos naujai naudoti, o kai kuriais atvejais plieno konstrukcijos buvo išardytos ir vėl surinktos naujoje vietoje. Be to, naudojant plonasienes plieno konstrukcijas dažnai esamuose pastatuose galima įrengti papildomas grindis ir taip padidinti pastato naudingumą.  

Environmental declarations, EPD, are available for Ruukki construction products. EPDs are essential to whole building life cycle assessment. Ruukki´s EPDs contain environmental information especially from our own production and product environmental impacts. EPDs are based on international standards. 

Susiję „Ruukki“ gaminiai


Environmental product declarations

CREDIT 2
BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
1-2 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

To encourage the use of products for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts.

Use at least 20 different permanently installed products sourced at least five different manufacturers that have environmental product declaration. Product specific type III EPD can credit one point. Two points are awarded when products demonstrate environmental impact reduction below industry average in at least three impact categories.

Mūsų indėlis

Environmental product declarations, EPD, are available for Ruukki construction products. EPDs are products specific third party verified type III environmental declarations. EPDs contain information of products environmental impacts in specified impact categories.

Environmental product declarations

CREDIT 3
BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS
1-2 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

To encourage the use of products for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward for selecting products verified to have been extracted and sourced in responsible manner.

One point is achieved by selecting products for value at least 25%, by cost, that meet one of the responsible extraction criteria, eg. material reuse or recycled content.

Mūsų indėlis

Many steel components that are recovered from demolition or refurbishment projects are suitable for reuse. This includes structural sections, cladding, studs and smaller components. Since steel components often have a relatively high value compared to other building materials, they can contribute considerably to achieving this credit. 

Estimated recycled content for steel products such as piles, beams, columns, trusses, load bearing sheets and steel claddings is 25 percent.

 
Perdirbtas turinys. Mineralinės vatos plokštės

Konstrukcinė dalis Svorio pasiskirstymas
Mineralinė vata 68.50 %
Karšto cinkavimo plienas 29.70 %
Danga 0.60 %
Klijai 1.10 %

Kai nustatyta perdirbtų plieno gaminių, naudojamų „Ruukki“, dalis yra 25 proc., bendra perdirbtų sienų plokščių medžiagų dalis siekia 7 proc.

Perdirbtas turinys. „Life“ plokštės

„Ruukki® life“ plokštės, kurias gamina „Ruukki Construction“, palengvina LEED sertifikato gavimą, nes plokštėse naudojamos perdirbtos medžiagos ir vietinės kilmės žaliavos.

Konstrukcinė dalis Svorio pasiskirstymas
Mineralinė vata 57.50 %
Karšto cinkavimo plienas 38.30 %
Danga 0.80 %
Klijai 1.40 %

Izoliacinė medžiaga, pagaminta mineralinės vatos pagrindu, sudaryta iš 70 % perdirbto stiklo. Perdirbtų plieno komponentų dalis siekia nustatytus 25 %. Todėl perdirbtų medžiagų dalis gaminyje iš viso sudaro 50 %. 
Perdirbtas turinys. PIR plokštės

Konstrukcinė dalis Svorio pasiskirstymas
PIR izoliacija 34.30 %
Karšto cinkavimo plienas 64.20 %
Danga 1.60 %

Kai plieno gaminių, naudojamų „Ruukki“, nustatyta perdirbtų komponentų dalis yra 25 proc., bendra perdirbtų sienų plokščių medžiagų dalis siekia 16 proc.

CREDIT 4
BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENT REPORTING
1-2 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

To encourage the use of products for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. Credit achievement has three options.

One point is achieved by using at least 20 different permanently installed products from at least five different manufacturers that demonstrate chemical inventory of the product to at least 0,1 %.

Second point is achieved by selecting products that contain less hazardous substances. This credit is achieved for example selecting products that meet REACH criteria.

Mūsų indėlis

Material ingredients for Ruukki products are available down to 0,1% in Environmental product declarations, EPDs. Ruukki has made inventory for raw materials and they fulfill REACH requirements. No product contains substances under REACH or included on the candidate list (SVHC).

Environmental product declarations

 

Vidaus aplinkos kokybė (EQ kreditas)

CREDIT 2
LOW-EMITTING MATERIALS
1-3 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment. Requirements cover volatile organic compound (VOC) emissions into indoor air and the VOC content of materials. 

Mūsų indėlis

Plieno komponentai paprastai yra dažomi už statybvietės ribų esant kontroliuojamoms sąlygoms. Taip sumažinama į pastatą patenkanti emisija. Mažos emisijos dažai ir dangos gali būti naudojamos plienui norint atitikti šį kredito reikalavimą. 

Susiję „Ruukki“ gaminiai

Susiję standartai ir rekomendacijos

 • California Department of public Health, CDPH, Standard Method v1.1-2010 for testing and evaluation of VOC emissions from indoor sources using environmental chambers. Visit www.cdph.ca.gov/
 • German AgBB Testing and Evaluation Scheme 2010 for VOC emissions off construction products. Visit www.eco-institut.de/
 • South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings. Apsilankykite www.aqmd.gov
 • South Coast Air Quality Management District. Apsilankykite www.aqmd.gov

CREDIT 7
DAYLIGHT
1-3 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

Užtikrinti, kad pastato gyventojų naudojamos vidinės erdvės būtų sujungtos su išore taip, kad į jas patektų dienos šviesa, ir užtikrinti lauko vaizdą dažniausiai naudojamose pastato vietose. 

One point is available if acceptable daylight level is achieved for at least 55 % of all regularly occupied spaces. More points are available if the proportion of regularly occupied spaces is greater.  

Mūsų indėlis

Plieno konstrukcija yra naudinga optimizuojant langus, taikant kitus dienos šviesos sprendimus ir optimizuojant visą architektūrą, o tai reiškia, kad šį kreditą nesunku gauti.

Susiję standartai ir rekomendacijos

 • ASTM D1003 - 07e1, Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics. Apsilankykite www.astm.org
 • Analysis of the Performance of Students in Daylit Schools. Apsilankykite www.innovativedesign.net/
 • The Art of Daylighting. Apsilankykite www.edcmag.com/
 • New Buildings Institute’s Productivity and Building Science Program. Apsilankykite www.newbuildings.org/
 • Radiance Software.
 • Whole Building Design Guide, Daylighting. Apsilankykite www.wbdg.org/
 • Whole Building Design Guide, Electric Lighting Controls. Apsilankykite www.wbdg.org/
 • Architectural Lighting, second edition by M. David Eganand Victor Olgyay (McGraw-Hill, 2002).
 • Daylighting Design, by Benjamin Evans, Time-Saver Standards for Architectural Design Data, (McGraw-Hill, Inc., 1997).
 • Daylighting Performance and Design, by Gregg D. Ander (John Wiley & Sons, 1997).
 • Daylighting for Sustainable Design, by Mary Guzowski (McGraw-Hill, Inc., 1999).
 • Sustainable Building Technical Manual, Public Technology Institute (Public Technology Institute, 1996). Apsilankykite www.pti.org

CREDIT 8
QUALITY VIEWS
1-2 POINTS

Tikslas ir reikalavimai 

Užtikrinti, kad pastato gyventojų naudojamos erdvės būtų sujungtos su išore taip, kad į jas patektų dienos šviesa, ir užtikrinti lauko vaizdą dažniausiai naudojamose pastato vietose. 

Suteikiamas vienas taškas, jeigu 75 % visų dažniausiai naudojamų pastato vietų yra vaizdas į lauką. 

Mūsų indėlis

The adaptability of steel structures, cladding and partitioning can provide the designer with flexibility and scope to provide good daylighting, and the maintenance of unobstructed views, thus meeting the requirements of credits of daylight and quality views. 

Susiję standartai ir rekomendacijos

 • The Art of Daylighting. Apsilankykite www.edcmag.com/
 • New Buildings Institute’s Productivity and Building Science Program. Apsilankykite www.newbuildings.org/
 • Radiance Software.
 • Whole Building Design Guide, Daylighting. Apsilankykite www.wbdg.org/
 • Whole Building Design Guide, Electric Lighting Controls. Apsilankykite www.wbdg.org/
 • Sustainable Building Technical Manual, Public Technology Institute (Public Technology Institute, 1996). Apsilankykite www.pti.org