BREEAM kreditai

Breeam kreditai

BREEAM (BRE poveikio aplinkai įvertinimo metodas) yra populiariausias pastatų poveikio aplinkai įvertinimo metodas.
 
BREEAM įvertina pastatus pagal septynis atskirus kriterijus ir pateikia bendrą įvertinimą: patenkinamai, gerai, labai gerai, puikiai arba labai puikiai.

BREEM vertinimo kriterijai

Pasirinkite toliau pateiktus vertinimo kriterijus ir sužinokite daugiau apie kreditų, kuriuos galima gauti naudojant plieno gaminius, skaičių, atitinkamus „Ruukki“ gaminius ir nuorodas. Naujiems statiniams vertinimo kriterijai grindžiami 2016 m. tarptautine BREEAM versija.

BREEAM kreditai, suteikiami už energiją

ENE 01
Energijos vartojimo efektyvumas
1–15 kreditų

BREEAM aplinkosauginio sertifikavimo sistema – etaloninis modelis, naudojamas projektuojamo pastato energijos vartojimo efektyvumui patikrinti. Siūlomas sprendimas lyginamas su etaloniniu modeliu, kuris parengiamas remiantis nacionalinėmis normomis. „Ruukki“ garantuoja konstrukcijos sandarumą ir taip pat užtikrina teorinį sandarumą užbaigtoje konstrukcijoje.
 
Be to, „Ruukki“ apskaičiuoja projektuojamo pastato energijos vartojimo veiksmingumą. Naudojamas sistema „IDA-ICE 4.0“ pagrįstas energijos vartojimo imitavimo modelis, kuris suteikia galimybę „Ruukki“ ekspertams nustatyti pastato energijos suvartojimo sąnaudas pagal esamą projektą. Imitavus energijos suvartojimą pagal BREEAM reikalavimus, „Ruukki“ energijos vartojimo imitacija suteikia galimybę gauti gana tikslų numatomą pastato BREEAM įvertinimą, kai statinys teikiamas sertifikavimui atlikti. Pritaikius tam tikrus apribojimus, energijos vartojimo modelio imitaciją taip pat galima naudoti, kai siekiama įrodyti, kad pastato energijos vartojimo efektyvumas atitinka BREEAM aplinkosauginio sertifikavimo reikalavimus.

BREEAM kreditai, suteikiami už valdymą

MAN 02
Naudojimo sąnaudų ir eksploatavimo planavimas
1-4 kreditai

„Ruukki“ teikia rekomendacijas dėl atitinkamų gaminio priežiūros intervalų.
 
BREEAM pastatų išorės apdailos naudojimo sąnaudų analizė turi apimti ir energijos vartojimo efektyvumą užtikrinančių plokščių gamybos, eksploatacijos ir utilizavimo sąnaudas 25 ar 30 metų bei 60 metų laikotarpiais. Išlaidos turi būti nurodytos tiek realios, tiek ir diskontuotos iki dabartinių verčių.

Statyba

 • Pirkimo išlaidos
 • Transportavimo išlaidos
 • Statybos išlaidos


Priežiūra

 • Metinės pastato patikros
 • Kasmetinės priežiūros procedūros, pavyzdžiui, paviršiaus valymas
 • Priežiūros ir remonto išlaidos
 • Poliesterio ir matinio poliesterio patikra kas 15–20 metų
 • „Pural“ ir PVDF patikra kas 20–30 metų


Utilizavimas / keitimas

 • Išmontavimo išlaidos
 • Transportavimo išlaidos
 • Galutinio utilizavimo išlaidos
 • Pakeitimo išlaidos

BREEAM kreditai, suteikiami už sveikatos ir gerovės užtikrinimą

HEA 01
Regimasis komfortas
1–6 kreditai

Tikslas ir reikalavimai 

Užtikrinti, kad į pastatą patektų pakankamai dienos šviesos. 

Mūsų indėlis

Plieno konstrukcijų ir stiklinių fasadų derinys, šviesumas ir ilgi plieno konstrukcijų tarpatramiai padės lengvai gauti šį kreditą. 

Susiję „Ruukki“ gaminiai

Susiję standartai ir rekomendacijos

 • CIBSE Lighting Guide LG10.
 • CIBSE Lighting Guide LG1019.
 • EN12464 Light and lighting – Lighting of work places – Part 1: Indoor work places.

BREEAM kreditai, suteikiami už medžiagas

MAT 01
Medžiagų naudojimo poveikis aplinkai
1–6 kreditai

„Ruukki“ reguliariai teikia medžiagų naudojimo poveikio duomenis. Environmental product declarations, EPDs, are available for Ruukki construction products. EPDs are verified by third party and they fulfill the requirements of international standards ISO 14025 and EN 15804.

„Ruukki“ daugiasluoksnės plokštės susideda iš dviejų spalvotų plieninių lakštų, sujungtų su mineralinės vatos (MW) arba poliizocianato (PIR) branduoliu.

Izoliacinės medžiagos, naudojamos „Ruukki“ daugiasluoksnėse plokštėse, yra gavusios aukščiausią „Green Guide Environmental Evaluation of Insulation Media“ įvertinimą – A+ arba A. Kiti parametrai, naudojami skaičiuojant, išvardyti toliau pateiktoje lentelėje.
 

Insulation material Glass wool Mineral wool PIR
Ruukki’s product name SPA 230 E LIFE SPA 230 E SP2E 120 PIR
U value (W/m2K) 0.16 0.17 0.17
Thickness (mm) 230 230 120
Steel sheet thicknesses (outer/inner, mm) 0.6/0.5 0.6/0.5 0.5/0.5
Insulation weight (kg/m3) 60 86 40

 

Insulation Amount (kg/m3) Ranking
Glass wool 60
Glass wool 48 A+
Glass wool 80 A
Mineral wool 86 A
PIR 40 A

 

MAT 03
Atsakingas požiūris medžiagų tiekimo šaltinius
1–4 kreditai

The raw material used in the production of building components are hot-rolled steel coils and sheets manufactured at SSAB Raahe and Hämeenlinna Steel Works in Finland and manufactured into building components in various Ruukki´s facilities. All processes are ISO 14001 certified.

Plienas, naudojamas karkasuose, kartais gaminamas Rahėje ir iš jo daromi karkaso komponentai „Ruukki“ įrangai. Abiems procesams suteiktas sertifikatas ISO 14001.

Mineralinė vata, naudojama „Ruukki life“ plokštėse, pagaminta iš perdirbto stiklo, todėl yra klasifikuojama kaip stiklo vata „Green Guide“ klasifikacijoje.

Izoliacinės medžiagos tiekėjams suteiktas sertifikatas ISO 14001.

BREEAM kreditai, suteikiami už atliekų tvarkymą

WST 01
Statybų atliekų tvarkymas
1–4 kreditai

„Ruukki“ gali suteikti informacijos apie naudotas pakuotės medžiagas prieš pristatydama gaminį. 

„Ruukki“ teikia daugiasluoksnių plokščių atliekų surinkimo statybvietėje paslaugą. Kol kas šia paslauga galima naudotis tik Suomijoje.