Daugiasluoksnių plokščių atsparumo ugniai standartų pakeitimai

Lap 09, 2018

Atnaujintame Europos standarte EN 15254-5 sugriežtinti įvairios trukmės atsparumo ugniai bandymų rezultatų galiojimo reikalavimai. Naujieji tarpatramių reikšmių ir EI atsparumo ugniai klasių reikalavimai galioja visiems daugiasluoksnių plokščių gamintojams, taikomi visose Europos Sąjungos šalyse po 2018.10.31 išduoduotiems statybos leidimams. Standartas taip pat reikalauja atskirti horizontaliai ir vertikaliai sumontuotų plokščių bandymus.

Bendrai, daugiasluoksnių plokščių atsparumas ugniai bandomas laboratorijose, kuriose kameros dydis yra ribotas (paprastai – 3 m). Yra atskiros rezultatų aiškinimo ir galiojimo srities išplėtimo instrukcijos (EN 15254-5). Pagrindiniai šio standarto pakeitimai:

  • Atliekant bandymus su 3 m ilgio plokštėmis, rezultatus galima taikyti tik toms plokštėms, kurių maksimalus ilgis yra 7,5 m. Ilgesnių plokščių degumo charakteristikas galima deklaruoti tik tuomet, jei ir bandymai buvo atliekami to dydžio plokštes talpinančioje krosnyje. Tokių bandymų anksčiau nebuvo reikalaujama atlikti.
  • Reikalavimai taip pat buvo sugriežtinti atsižvelgiant ir į montavimo kryptį. Nuo šiol atsparumo ugniai bandymas galioja tik bandymo metu naudotai montavimo krypčiai, t. y. jeigu bandymas atliekamas su plokšte, esančia horizontalioje padėtyje, šio bandymo rezultatai negalioja plokštes sumontavus vertikaliai.

Naujasis standartas EN 15254-5:2018 taikomas visiems daugiasluoksnių plokščių gamintojams Europos Sąjungos šalyse, kurie deklaravo, kad charakteristikos atitinka darniojo standarto EN 14509 reikalavimus: 2013. Papildomai gali būti taikomi ir vietiniai šalies standartai.

Atnaujintas "Ruukki" daugiasluoksnių plokščių atsparumo ugniai reikšmes rasite „Ruukki“ svetainėje www.ruukki.lt.