Saugios medžiagos ir komponentai

Siekdama užtikrinti tinkamą sveikatos apsaugą ir saugą gaminant ir naudojant gaminius, „Ruukki“ nuolat atlieka įvairius tyrimus, kuria naujas technologijas, stebi ir tikrina procesus, medžiagas ir gaminius. Be to, mes viešai skelbiame informaciją apie saugos problemas, susijusias su gaminiais, per visą jų naudojimo laiko ciklą.

Reglamentuojančių teisės aktų laikymasis ir registravimo reikalavimai

„Ruukki“ nuolat domisi nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, pvz., RoHS, REACH ir ELV, susijusiais su medžiagų sauga ir pavojingosiomis medžiagomis, ir visada veikia iniciatyviai.

Gamyboje „Ruukki“ naudoja įvairias medžiagas ir preparatus. Kai kuriuos preparatus mes importuojame. Be to, siūlome tam tikrus šalutinius gaminius, kurie gaunami gaminant plieną. Kalbant apie šiuos šalutinius gaminius, mes viską tinkamai užregistruojame laikydamiesi REACH reikalavimų ir reikalaujame, kad mūsų subrangovai taip pat griežtai jų laikytųsi.

  • REACH – tai naujas Europos Bendrijos reglamentas dėl cheminių medžiagų ir saugaus jų naudojimo (EB 1907/2006). Juo reglamentuojama cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai.


Sužinokite daugiau apie REACH Europos Komisijos svetainėje

REACH reglamentas

Europos reglamentas (EB) 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) įsigaliojo Europos Sąjungoje 2007 m. birželio 1 d. Reglamentas taikomas visiems medžiagų, kurios naudojamos atskirai, kaip mišiniai ir gaminiuose, gamintojams, importuotojams ir naudotojams. Be to, reglamentas taikomas ir plieno gamybai bei plieno gaminių, komponentų ir sistemų gamybai. 

Pagal REACH reglamentą „Ruukki“ plieno gaminiai, komponentai ir sistemos yra apibrėžiami kaip gaminiai, bet ne kaip medžiagos. Tai reiškia, kad jiems netaikomas REACH reikalavimas dėl registravimo. Tačiau „Ruukki“ importuoja kai kuriuos preparatus ir teikia tam tikrus šalutinius gaminius, kurie gaunami gaminant plieną. Mes viską tinkamai užregistruojame laikydamiesi REACH reikalavimų ir reikalaujame, kad mūsų subrangovai taip pat griežtai laikytųsi REACH reglamento. 

Nuolat peržiūrime SVHC (labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų) sąrašą ir, jei reikia, informuojame klientus apie SVHC junginius mūsų gaminiuose.

Jei turite klausimų, susijusių su „Ruukki“ ir REACH reglamentu, kreipkitės į vietos pardavėją.

Aplinkosauginės gaminio deklaracijos

Aplinkosauginėse gaminio deklaracijose pateikiama informacija apie žaliavos naudojimą, energijos suvartojimą gaminant ir emisiją bei gaminio pakartotinį panaudojimą. Aplinkosauginės gaminio deklaracijos atnaujintos, kad atitiktų peržiūrėtus šalyje taikomus teisės aktus ir reikalavimus. 

Peržiūrėkite aplinkosaugines gaminio deklaracijas, taikomas „Ruukki“ gaminiams