matias (2)

Minä @ Ruukki

Matias Myntti: Vastuu tuo mielekkyyttä myös kesätyöntekijälle

Vuonna 2015 aloitin Ruukin markkinointi- ja viestintätiimissä kesäapuna. Suunnitteilla oli mittava verkkosivuprojekti, johon pääsin mukaan alku metreiltä asti. Ryhmä- ja projektityöt olivat tulleet kohtuullisen tutuiksi jo tradenomi-opinnoissani, mutta Ruukilla ollessani käsitykseni projektityöstä sai uuden ulottuvuuden. Perinpohjainen suunnitelmallisuus, aikataulutus ja jatkuva kehittäminen kuvasivat projektia täsmällisesti, ja pyrin parhaani mukaan omaksumaan näitä taitoja ammattitaitoiselta tiimiltäni. Oli myös hienoa todeta, kuinka hyvä yhteishenki tiimissämme ja koko konttorilla vallitsi. Nuori ja kokematon, mutta sitäkin tiedonjanoisempi ja innokas kesätyöläinen otettiin vastaan paremmin kuin hyvin ja töissä oli mukava olla.
Kannustava ilmapiiri antoi hyvät olosuhteet kehittyä sekä annettu vastuu teki työstä mielekästä. Tietysti toimiston juniorina oleminen loi myös intoa suorittaa tehtävät tehokkaasti ja mallikkaasti.

Työssäni suuressa osassa oli toimia verkkosivujen editorina: muokata sivujen ulkoasua ja sisältöä, sekä ratkaista ilmeneviä ongelmatilanteita. Kun lähes päivittäin vastaan tuli uudenlaisia ongelmia, oli oppiminen jatkuvaa ja erityisesti digi-osaaminen kehittyi huomattavasti. Eri ohjelmistot tulivat pikkuhiljaa tutuiksi, mutta tärkeämpänä näin kokonaisvaltaisemman digitaalisen ymmärtämisen. Ohjelmistojen toimintamallit selkeentyivät ja opin ymmärtämään ajatuksen ohjelmiston takana. Miksi jokin toimii juuri niin, kuin toimii. Digitalisoitumisen ollessa vallitseva megatrendi, olen kokenut tällaisen ymmärtämisen kehittymisen merkittävänä kilpailuetuna tulevaisuudessa työmarkkinoilla.

Projektin kaikkia vaiheita ja päämääriä yhdisti yksi asia: asiakaslähtöisyys. Olennaista oli tehdä palvelu helpoksi asiakkaalle ja sen näkeminen käytännössä antoi arvokasta kokemusta asiasta. Ajatuksena aihe oli tietysti minulle tuttu, helppouden ollessa yksi digitalisoitumisen päämääristä. Huikeaa oli kuitenkin nähdä, kuinka asiakaslähtöisyys toimii yhtenä yrityksen kantavista voimista.

Liiketalouden opinnoissa pureudutaan yritysten eri osastojen toimintoihin ja tietyssä vaiheessa erikoistutaan esimerkiksi markkinointiin, rahoitukseen, laskentatoimeen tai esimiestyöhön. Usein tuntuu, että asioita tarkistellaan vain oman erikoisosa-alueen näkökulmasta ja käsitys kokonaisuudesta jää puutteelliseksi. Ruukilla olen havainnoinut, kuinka eri osastot tekevät yhteistyötä keskenään ja kuinka kaikkien tulee lopulta toimia yhdessä parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Bisnesajatteluni on huomattavasti syvempää kuin taloon tullessani. Voin vilpittömästi todeta, että vastaavanlaista osaamista ei opi koulun penkillä. Mielestäni harjoittelujaksojen pakollisuus ammattikorkeakouluissa tuottaa tämän vuoksi kilpailuetua työmarkkinoilla muihin korkeakouluihin nähden.