Safety-in-focus

Turvallisuus on ykkösasia

Olemme sitoutuneet edistämään työturvallisuutta aktiivisesti kaikissa tuotteen valmistuksen, toimituksen ja käytön vaiheissa. Kaikki Ruukin tuotteet on suunniteltu niin, että niiden valmistus, asennus ja käyttö on turvallista. Haluamme kasvaa yhdessä kumppaneidemme kanssa ja olla työturvallisuudessa maailman ykkösnimi. 

 

Turvalliset materiaalit ja komponentit

Materiaalimme ovat turvallisia käyttää. Terveys- ja turvallisuusriskit minimoidaan jatkuvalla tuotekehityksellä, valvonnalla ja testauksella. Asiakkaille kerromme avoimesti tuotteiden asianmukaisesta käytöstä ja niiden sisältämistä aineista.

 

safe-materials-and-components

 

Säädöstenmukaisuus

Seuraamme jatkuvasti kansalliseen ja kansainväliseen tuoteturvallisuuteen ja vaarallisiin aineisiin liittyvän lainsäädännön (esimerkiksi REACH ja RoHS) kehittymistä ja ennakoimme lainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia. Jaamme asiakkaillemme tietoa tuotteidemme ympäristöominaisuuksista ympäristötuoteselosteiden (EPD, Environmental Product Declaration) kautta.

Reach-asetus

Euroopan parlamentin ja komission asetus (EY) numero 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) astui voimaan Euroopan unionin alueella 1.7.2007. Asetus koskee kaikkia kemikaalien sekä niitä sisältävien seosten ja esineiden valmistajia, maahantuojia ja käyttäjiä. Näin ollen asetus koskee myös terästuotantoa ja terästuotteiden, -komponenttien ja -järjestelmien valmistusta.

Ruukin terästuotteet, -komponentit ja -järjestelmät eivät ole REACH-asetuksen mukaan aineita vaan esineitä, joilla ei ole REACH-asetuksen mukaista rekisteröintivelvoitetta. Tuotteet eivät siis itsessään kuulu REACH-rekisteröinnin piiriin. Ruukki kuitenkin tuo maahan eräitä valmisteita. Ruukki edellyttää REACH-vaatimustenmukaisuutta alihankkijoiltaan.

Lisäksi Ruukki seuraa jatkuvasti erityistä huolta aiheuttavien aineiden SVHC-luetteloa (Substance of Very High Concern) ja ilmoittaa tarvittaessa asiakkailleen tuotteista olevista SVHC-aineista.

Lue lisää REACH-asetuksesta Euroopan komission sivuilta https://echa.europa.eu/fi/regulations/reach

Lisätietoa Ruukkiin ja REACH-asetukseen liittyvistä asioista saat Ruukin paikalliselta myyntiedustajalta.

 

Ympäristöselosteet

Ympäristöselosteet sisältävät tietoja tuotteiden raaka-aineista, tuotannon energiankulutuksesta ja syntyvistä päästöistä sekä tuotteen kierrätyksestä. Ympäristöselosteet ovat standardoitu tapa esittää tiedot Ruukin tuotteiden ympäristövaikutuksista luotettavasti. Ympäristöselosteet perustuvat Ruukin tuotannon elinkaarianalyysiin ja noudattavat kansainvälisten standardien EN 15804 ja EN ISO 14025 vaatimuksia.

 

 

accident-free-isntallation

Turvallinen asennus

Rakennustyömaan työturvallisuusriskejä ovat muun muassa: 

 • raskaiden kuormien nostaminen 
 • työskentely korkealla 
 • työskentely suurilla rakennustyömailla 

Riskit otetaan huomioon Ruukin projektinjohdon lisäksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, ja ne pyritään minimoimaan. 

 

18776-29

Nostoturvallisuus

Asennuskohteen nostoturvallisuutta on parannettu esimerkiksi lisäämällä teräsrakentamisessa käytettyihin Ruukin WQ-palkkeihin ja elementteihin reiät nostosilmukoita varten. Nostosilmukat asennetaan tehtaalla valmiiksi tai ruuvataan paikoilleen työmaalla. Kun silmukoihin pujotetaan nostoketju, elementti tai palkki voidaan nostaa turvallisesti. Painavissa ja hankalanmuotoisissa kappaleissa on kiinteät nostosilmukat tai reiät nostoapuvälineitä varten. Vilkkaalla työmaalla raskaan kuorman nostaminen voi olla vaarallista varsinkin, jos nostotapa on väärä. Ruukki on pienentänyt riskiä kehittämällä helppokäyttöisiä apuvälineitä, kuten teräskatteiden nostamiseen tarkoitetun nippunostimen.

dsc_0032.nef

Turvallisesti korkealla

Ruukki on kehittänyt kantaviin poimulevyihin kiinnitettävän turva-ankkurin, joka parantaa kattoasennuksen ja muiden kattotöiden turvallisuutta. Ankkuriin kiinnitetään patentoitu ja CE-merkitty turvaköysi.

safely-together

Turvallisesti yhdessä

Ruukki tekee aktiivista työturvallisuustyötä sekä oman toimituksensa puitteissa että yhdessa muiden toimijoiden kanssa työmailla. Mitä useampi urakoitsija projektin eri vaiheisiin osallistuu, sitä suuremmat ovat riskit, joten riskit ovat erityisesti yhteistyömaiden ongelma. Ruukki parantaa työmaaturvallisuutta tekemällä tiivistä yhteistyötä kaikkien työmaan toimijoiden kanssa. Ruukilla uskotaan, että yhteistyöllä on ratkaiseva rooli rakennusteollisuuden turvallisuuden parantamisessa.

end-user-safety

Loppukäyttäjän turvallisuus

Ratkaisumme ovat turvallisia läpi koko elinkaarensa.

Kattotuotteidemme asentaminen on turvallista ja kunnossapito on vaivatonta sukupolvesta toiseen. Ruukki-katolle tarvitsee kiivetä vain harvoin. Kattoturvatuotteiden ansiosta kattotöihin pääsee kuitenkin vaivatta ja vältetään tarpeettomat riskit. 

Tulipalo on riskitekijä kaikissa rakennuksissa. Teräsrunkorakenteiden ratkaisumme mahdollistavat erittäin korkean tason paloturvallisuuden kustannustehokkaasti. Ruukki® sandwich-paneeleista voidaan muodostaa palonkestäviä rakenteita, jotka täyttävät jopa korkeimmat paloturvallisuusvaatimukset.