GreenCoat-rzepak

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Laatu- ja ympäristöjohtamisemme perustuu ISO 9001 -laadunhallintastandardiin ja ISO 14001 -ympäristöstandardiin. Se kattaa koko ketjun: myynnin, suunnittelun, metallipohjaisetn tuotteiden ja hitsattujen rakenteiden valmistuksen sekä projektitoteutuksen. Kantavat rakenteeemme on sertifioitu myös EN 1090 mukaan. Lähes kaikki toimintamme ja toimipaikkamme on sertifioitu. 

Ruukin prosessit ja toimintojen ympäristötekijät on yksilöity johtamisjärjestelmien mukaan ja niiden saavuttamiseksi on laadittu tavoitteita ja ohjelmia. Osana ympäristöjohtamisjärjestelmää yksilöidään toimintaan liittyvät lakisääteiset määräykset ja varmistetaan, että niitä ja muita vapaaehtoisia sitoumuksia noudatetaan. Sidosryhmien tarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen on myös tärkeä osa laatu- ja ympäristöjohtamista.

Jatkuva kehittyminen varmistetaan arvioimalla järjestelmiä ja toimintoja säännöllisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tarkistuksilla määritetään, täyttävätkö järjestelmät niille asetetut vaatimukset. Lisäksi yrityksen johto selvittää säännöllisesti selonteoillaan, vastaavatko laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmät niille asetettuja tavoitteita.