Yksityisyys

Ruukille on ensisijaisen tärkeää turvata sivuston kävijöiden henkilötiedot. Lue Ruukin tietosuojakäytäntö ennen sivuston käyttöä. Jos et hyväksy tietosuojakäytännön ehtoja, poistu sivustolta.

Henkilötietojen käyttö

Ruukin sivustoa käytetään pääosin tiedotustarkoituksiin, joten niitä voidaan käyttää luovuttamatta henkilötietoja. Sivustolta kerätään kuitenkin sivuston käyttöä koskevia käyttäjätietoja. Käyttäjätiedot voidaan liittää mihin tahansa Ruukin käyttäjistään säilyttämiin henkilötietoihin.

Lisäksi Ruukille on joissain tapauksissa luovutettava henkilötietoja, jotta käyttäjälle voidaan toimittaa hänen pyytämiään tietoja tai tuotteita. Tietoja kerätään myös myynti-, markkinointi-, liiketoiminta- ja tuotekehitystarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään käyttäjän suostumuksella. Luovuttaessaan henkilötietojaan Ruukin verkkosivulla käyttäjä hyväksyy, että henkilötietoja käytetään tietosuojalausunnossa kuvattuihin tarkoituksiin.

Nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja muita käyttäjän Ruukille luovuttamia henkilötietoja käsitellään sekä koneellisesti että manuaalisesti. Ruukki pyrkii kohtuuden rajoissa käsittelemään henkilötietoja mahdollisimman tehokkaasti ja tietoturvallisesti. Lisäksi Ruukki pyrkii parantamaan palvelutarjontaansa ja sen laatua kehittämällä verkkosivujaan jatkuvasti

Tietosuoja ja tietoturva

Ruukki on sitoutunut käyttäjien tietosuojan ylläpitämiseen. Henkilötietoja käsitellään Suomen voimassaolevan lainsäädännön sekä Ruukin tietosuojakäytännön mukaisesti. Henkilötietoja ei siirretä Rautaruukki Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden tai luotettavien kumppanien ulkopuolelle.

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointilomake
Henkilötietolaki (524/1999) 10, 19 ja 24 §
Laatimispäivä: 16.6.2010

Rekisterinpitäjä

Nimi (Y-tunnus) Rautaruukki Oyj (Y-tunnus: 0113276-9)
Osoite Panuntie 11, FI-00620 Helsinki
Muut yhteystiedot Puhelin: 020 59 150

Rekisterin nimi

Rautaruukki Oyj:n tuotteiden ja palveluiden asiakasrekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterien tarkoituksena on:

 • Rautaruukki Oyj:n www-sivujen (www.ruukki.com) ylläpito sekä sivujen kautta tai muulla tavoin tarjottujen tuotteiden, palveluiden, työnhaun tai kilpailujen toteuttaminen
 • palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • asiakkaan tunnistaminen sekä tietoturvasta huolehtiminen
 • Rautaruukki Oyj:n tai sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitaminen liittyen tarjottaviin tuotteisiin, palveluihin, työnhakuun tai yhtiön järjestämiin Internet-kilpailuihin
 • tietojen tuottaminen käytettäväksi Rautaruukki Oyj:n tai sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden mahdollisessa suoramarkkinoinnissa, tietojen hankinnassa ja niihin liittyvissä tehtävissä kuten asiakastietojen profiloinnissa

Rekisterin tietosisältö

Rautaruukki Oyj kerää mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Tekniset tiedot eli evästeiden keräämä tieto käyttäjän käynneistä Rautaruukki Oyj:n www-sivuilla sekä näihin liittyvät lokitiedot, joilla tunnistetaan käyttäjän sijainti, aika ja käyttötottumukset
 • Asiakkaan toimittamat tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot, joita tarvitaan mm.  tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen, asiakasviestintään ja käyttäjien tunnistamiseen.
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten asiakkaan toivomukset ja tilaustiedot sekä muut sivuihin ja niiden kautta tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot.
 • Em. tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvä taloudellinen käyttäjäinformaatio

Säännönmukaiset tiedonlähteet

 • Rautaruukki Oyj:n tai sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden evästeiden avulla keräämät tiedot tai lokitiedot, jotka on koottu seuraamalla sivujen käyttöä
 • Asiakkaan luovuttamat tiedot kuten yleiset asiakas- ja tilaustiedot
 • Rautaruukki Oyj:n tai sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden yksiköt, jotka tuottavat yhtiön sivuihin liittyviä tuotteita, palveluja ja lisäpalveluja (esim. logistiset palvelut)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ja siirretään Rautaruukki Oyj:n tai sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden yksiköille, joista osa sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella käytettäväksi edellä kuvatulla tavalla. Myös osa sivujen ylläpitämisessä käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

ATK:lla käsiteltävät tiedot Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään  huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä Rautaruukki Oyj:n tai sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden tai alihankkijoiden työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Rautaruukki Oyj:lle kohdassa kaksi mainituin yhteystiedoin.

Tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Rautaruukki Oyj:lle kohdassa kaksi mainituin yhteystiedoin.

Evästeet

Käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain asettaa evästeitä, jotka tehostavat verkkosivujen toimintaa ja käyttäjälle tarjottuja Ruukin palveluita. Eväste koostuu verkkopalvelimelta verkkoselaimeen lähetetystä, verkkoselaimessa säilytetystä tiedosta. Ruukki tunnistaa käyttäjän evästeen perusteella.

Evästeitä käytetään yleisesti eri verkkosivuilla. Useimmissa selaimissa uusien evästeiden tallennus voidaan estää tai selain voidaan asettaa ilmoittamaan, että verkkosivu yrittää tallentaa evästeen. Huomaa, että evästeiden estäminen voi heikentää verkkosivun tai palvelun toimintaa.

Muut ehdot

Verkkosivuilla voi olla linkkejä muille verkkosivuille. Ruukki ei vastaa muiden verkkosivujen sisällöstä tai turvallisuudesta.

Ruukki kehittää verkkosivujaan jatkuvasti ja voi milloin tahansa päivittää tietosuojakäytäntönsä ehtoja.

Ruukin yhteystiedot

Käyttäjä voi korjata Ruukin säilyttämissä henkilötiedoissaan olevia virheitä ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä Ruukkiin. Epätäydelliset, epätarkat tai vanhentuneet tiedot korjataan tai poistetaan käyttäjän pyynnöstä. Lisätietoja saat Ruukin lakiosastolta, puhelin: 020 59150.