Käyttöehdot

Käyttämällä Ruukin verkkosivuja (jäljempänä sivusto) hyväksyt alla kuvatut ehdot. Älä käytä sivustoa, jos et hyväksy kaikkia ehtoja.

Yleistä

Sivuston sisällön omistavat Rautaruukki Oyj ja/tai sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt (jäljempänä Ruukki). Kaikki sivuston aineisto (mukaan lukien rajoituksetta liikemerkit, brändinimet, tuotenimet, tavaramerkit, tekstit, kuvat ja audiovisuaaliset elementit) ovat tekijänoikeussuojan piirissä, minkä lisäksi Ruukki pidättää kaikki tekijänoikeudet. Ruukki pidättää kaikki oikeudet, joita ei ole tässä erikseen myönnetty. Verkkosivun sisällön tai sen osan kopiointi, siirto, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa ilman Ruukin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty, seuraava suostumus pois lukien.

Tässä määritettyjen ehtojen ja kaikkien soveltuvien paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti Ruukki myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, henkilökohtaisen ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin rajoitetun oikeuden käyttää ja näyttää sivustoa. Suostumus ei tarkoita oikeutta siirtää sivuston tai sen sisältämien materiaalien omistusoikeutta, minkä lisäksi suostumusta koskevat seuraavat rajoitukset: (i) Ruukin tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset on säilytettävä kaikissa sivuston ja sen aineiston kopioissa (ii) sivuston tai sen aineiston muuttaminen, jakaminen, siirtäminen, kopiointi sekä julkinen esittäminen ja muu käyttö mihinkään julkiseen tai kaupalliseen käyttöön on kielletty, pois lukien tässä erikseen määritetyt tapaukset. Sivuston yksittäisissä asiakirjoissa saattaa olla lisäehtoja, jotka esitetään kyseenomaisessa asiakirjassa. Lehdistötiedotteita ja muita julkisiksi luokiteltuja asiakirjoja voidaan käyttää julkisessa viestinnässä, kunhan tekstin lähde mainitaan.

Ruukki ja kaikki muut Ruukin rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tuotenimet, logot, liikemerkit, sloganit, tavaramerkit ja palvelut ovat Ruukin tavaramerkkejä. Sivuston käyttämisen ei katsota antavan käyttäjälle mitään epäsuoraa, rajoitettua tai muuta lisenssiä tai oikeutta käyttää mitään verkkosivustolla olevia merkkejä ilman Ruukin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Vastuuvapauslauseke ja vastuunrajoitus

Verkkosivuston sisältö tarjotaan sellaisenaan ja sellaisena kuin se on saatavilla. Asiakirjoissa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Ruukki ei myöskään takaa, etteivät sivusto tai sivuston alustana käytetty palvelin sisällä viruksia tai muuta haitallista sisältöä. Vaikka sivustolla annetut tiedot on hankittu ja koottu luotettavaksi uskotuista lähteistä, Ruukki ei anna mitään suoria tai epäsuoria vakuuksia minkään tarjotun tiedon tai aineiston paikkansapitävyydestä, oikeellisuudesta, sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen, loukkaamattomuudesta, oikea-aikaisuudesta, toimivuudesta tai täydellisyydestä. Ruukki varaa oikeuden muokata sivustoa tai estää pääsyn sivustolle milloin tahansa. Kaikki tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Sivustolla on vain yleisiä tietoja Rautaruukki Oyj:stä ja sen vaihdettavista arvopapereista ja johdannaisista. Sivuston tietoja ei voida tulkita arvopapereiden tai johdannaisten myynti- tai ostotarjoukseksi eikä sijoitussuositukseksi.

Mitään sijoituspäätöstä ei tule perustaa sivuston tietoihin. Sijoittajien sijoituspäätösten on perustuttava heidän omiin tutkimuksiinsa ja arvioihinsa yrityksistä, arvopapereista tai johdannaisista ja niihin liittyvistä riskeistä.

Ruukki ei ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, liitännäisestä, erityisestä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu, johtuu tai liittyy sivuston käyttöön tai käytön estymiseen, mukaan lukien rajoituksetta liikevoittojen menetykset, liiketoiminnan keskeytyminen, tiedonkäsittelyjärjestelmissä tai muualla olevien ohjelmien tai tietojen menetykset, vaikka Ruukille tai sen edustajille olisi kerrottu vahinkojen mahdollisuudesta. Ruukki ei ole vastuussa mistään sivuston sisältämistä tai siihen liittyvistä virheistä, viiveistä tai vioista, eikä sillä ole velvollisuutta ilmoittaa käyttäjille tietojen päivityksistä.

Linkit

Sivustolla voi olla käytettävyyttä parantavia linkkejä muille, kolmansien osapuolten omistamille ja ylläpitämille Internet-sivuille. Ruukki ei hyväksy mitään vastuuta eikä anna mitään vakuuksia kolmansien osapuolten laatimasta tai julkaisemasta aineistosta, johon sivustolta on linkki.

Tietojen lähettäminen

Lähettämällä Ruukille aineistoa esimerkiksi sähköpostitse tai sivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot:

(A) Aineistossa ei ole mitään laitonta tai muuten julkaistavaksi sopimatonta.

(B) Käyttäjä etsii ja poistaa kohtuuden rajoissa aineistossa mahdollisesti olevat virukset ja muut vahingolliset tai haitalliset toiminnot ennen aineiston lähetystä.

(c) Käyttäjä omistaa aineiston tai hänellä on rajoittamaton oikeus toimittaa se Ruukille, minkä lisäksi Ruukki saa ilman vastuuta tai korvausvelvollisuutta julkaista aineistoa sekä liittää sitä tai siinä kuvattuja konsepteja tuotteisiinsa.

(d) Käyttäjä sitoutuu olemaan ryhtymättä aineistoa koskeviin oikeustoimiin Ruukkia vastaan ja hyväksyy olevansa Ruukille korvausvelvollinen, jos jokin kolmas osapuoli ryhtyy aineistoa koskeviin oikeustoimiin Ruukkia vastaan.