Käytettävyys

Me ruukkilaiset haluamme, että sivusto on kaikkien saavutettavissa, joten esteettömyyttä ja saavutettavuutta kehitetään jatkuvasti.

Standardienmukaisuus

Sivustoa ja sen sisältöä tarkistetaan ja kehitetään jatkuvasti W3 Web Content Accessibility Guidelines -ohjeiden mukaisesti. Tällä sivulla näytetään, mitkä sivuston osat on viimeksi saatettu sivuston ohjeiden mukaisiksi.

Alla on lueteltu toimenpiteitä, joilla Ruukki on parantanut sivuston saavutettavuutta:

  • Sivustolla voidaan liikkua Tab-näppäimellä.
  • Sivurakenne on ilmaistu ylätunnisteilla.
  • Fonttikokoa voidaan muuttaa, jos selain tukee toimintoa.
  • Tärkeitä tietoja sisältävissä kuvissa (ei kuvituskuvat) on myös tekstimuotoinen kuvaus.
  • Sivustosta on sivuston rakennetta kuvaava sivustokartta.

 

Selainten yhteensopivuus

Tuettuja selaimia ovat:

  • Chrome 45 tai uudempi, Chrome Mobile 42 tai uudempi
  • Firefox 38 tai uudempi
  • Internet Explorer 9 tai uudempi
  • Safari 7 tai uudempi, Safari Mobile 7 tai uudempi
  • Android 4 tai uudempi