Blogikirjoitukset

Uusilla sukupolvilla ei ole rajoja

Muutama viikko sitten osallistuin Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) järjestämään suomalaisten arkkitehtien vuositapahtumaan*. Tämän vuoden tapahtuma houkutteli Ouluun yli 300 arkkitehtia. Kyseessä on Suomen suurin arkkitehtitapahtuma. Lanseerasimme tapahtumassa uuden tuotteen Liberta-tuoteperheeseemme (Liberta 550 vertical).

Virallisen osuuden jälkeen suurin osa väestä suuntasi lähistöllä olevaan viihtyisään baariin. Siellä käydyt keskustelut saivat minut mietteliääksi. Yleinen keskustelunaihe liittyi siihen, miten yhteistyötä voitaisiin lisätä projekteissa. Rakennusalalla ei perinteisesti ole ruokittu läpinäkyvyyttä ja aitoa yhteistyötä sidosryhmien välillä. Arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, pääurakoitsijat, alihankkijat ja toimittajat tuovat kokonaisuuteen omat tavoitteensa ja työskentelykulttuurinsa, ja rakennusprosessissa jokainen ajaa pääasiassa omaa etuaan. Yhteistyö on vielä verraten tuore ajattelutapa projektien toteutuksessa, ja sen arvoa kyseenalaistetaan edelleen. Usein osapuolet pyrkivät maksimoimaan oman tuottonsa seuraavista vaiheista piittaamatta. Karkeasti ajatellen suunnittelijat on valittu sen mukaan, kuka tekee kattavimmat suunnitelmat pienimmällä tuntimäärällä. Urakoitsija puolestaan on valittu nopeuden ja edullisimman hinnan perusteella, ja sama pätee myös materiaalitoimittajiin. Jos ja kun projektin edetessä suunnitelmia sitten joudutaan muuttamaan, sota on valmis. Kaikki syyttävät tilanteesta toisiaan, ja rahaa menee hukkaan, kun riitaa yritetään ratkaista. Alihankkijoita harvoin kohdellaan tasavertaisina kumppaneina ja sopimukset tehdään sellaisiksi, että projektin sidosryhmien välinen luottamus on koetuksella.

Tällainen lopputulos voidaan nykyisin välttää esimerkiksi käyttämällä allianssimallia. Mielestäni tämä on hyvä alku, mutta pitkällä tähtäimellä siihen pitäisi sisällyttää myös materiaalitoimittajat. Ymmärrän, että kiireiset aikataulut harvoin mahdollistavat tehokkaan yhteistyön kaikkien toimijoiden välillä, mutta alihankkijoiden rooli on muuttunut entistä tärkeämmäksi. Rakennussektorilla vaaditaan nykyisin paljon erikoisosaamista, ja pienikin alihankkija voi antaa innovatiivisen panoksensa projektiin omaa erikoisalan tuntemustaan hyödyntämällä. Kun kaikki tiimin jäsenet sitoutuvat lopputulokseen ja osallistetaan päätöksentekoon, syntyy synenergiaetuja, jotka tuottavat laadukkaan lopputuloksen entistä tehokkaammin. Sitoutuminen yhteiseen visioon edesauttaa luovien ratkaisujen kehittämistä projektin aikana esiin tulevien pattitilanteiden hallintaan. Annan hyvän esimerkin uuden luomisesta: Kehitimme yhteistyössä projektiarkkitehdin ja asennusyrityksen kanssa piilokiinnitteisen ja erittäin matalan pystysaumalistan erääseen halliprojektiin**. Me kaikki toimme pöytään oman asiantuntemuksemme ja kehitimme ratkaisun, joka ei ainoastaan näyttänyt hyvältä, vaan oli myös helppo asentaa ja rakennusteknisesti laadukas.

Takaisin baarikeskusteluihin... hämmästyin, miten avoimesti nuorehko sukupolvi suhtautuu asioihin.  Monilla heistä oli varsin mielenkiintoinen urapolku. Osa oli työskennellyt rakennusalan yrityksissä ennen arkkitehdiksi ryhtymistä ja päinvastoin.  Meidän on siis vain oltava avoimia projektin muiden jäsenten ajatuksille ja opittava toisiltamme. Minulla itsellänikin on pari suunnittelijatuttua, joille saatan soittaa, kun kehitämme jotakin uutta tuotetta. Muutama arkkitehtituttu saattaa puolestaan soittaa minulle suunnittelutyönsä aikana ja kysyä, onko heidän ideansa minun mielestäni toimiva ja kustannustehokas. Lopputuloksena monet heidän projekteistaan pysyvät budjetissa ja suunnittelijan visio voidaan toteuttaa ilman muutoksia.

”Yhteen tuleminen on alku. Yhdessä pysyminen on edistymistä. Yhdessä työskentely on menestymistä.” -Henry Ford

Anssi

*= https://www.safa.fi/arkkitehtipaivat/
**= Tuotteen nimi on nyt Ruukki Invisible