Blogikirjoitukset

Ekologinen rakentaminen on pysyvä trendi

Unohda kertakäyttökulttuuri

Tällä hetkellä maailman väestö kuluttaa 1,5 maapallon resurssit, mutta jos kaikki eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme elämään ja infrastruktuurin ylläpitämiseen noin 3,5 maapallon resurssit. Rakentaminen ei saa tässä suhteessa puhtaita papereita, mutta onneksi kertakäyttökulttuuri näyttää häviävän kestävän kehityksen trendille.

Väitän, että valtaosa meistä kantaa huolta ympäristömme tilasta, lajittelee roskansa ja tuntee pientä kiukkua kuullessaan Itämeren muuttuvan pian uimakelvottomaksi. Väitän myös, että jokaisen rakentajan ja arkkitehdin pitäisi punnita projekteissaan ekologisuuden merkitystä ja roolia – sekä ekologisen rakentamisen hintaa. Nopean voiton tavoittelija rakentaa kärjistetysti minimibudjetilla sekä materiaaleilla, joiden elinkaariajattelu ei ulotu kiinteistön myyntiä pidemmälle. Valveutunut nykyrakentaja harkitsee vaihtoehtoja ja miettii kokonaistehokkuutta sekä ekologista rakentamista maailman ja oman bisneksensä etuna. Tulevaisuuden rakentaja tuskin edes miettii, sillä kehityssuunta näyttää olevan vahvasti ympäristön puolella.

Voiko ekoratkaisuilla säästää?

Suurimmat päätökset rakennusten elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista tehdään jo ennen peruskiven muurausta. Kun suunnittelupöydällä vertaillaan eri vaihtoehtojen kustannuksia, ei pitäisi tarkastella vain alkuinvestointeja, vaan elinkaaren mittaan kertyviä kokonaiskustannuksia. Esimerkiksi rakennuksen energiankulutuksella ja ylläpidon kustannuksilla on merkittävä rooli, kun käyttöajaksi määritellään 20 vuoden sijaan vaikkapa 60 vuotta. Toki teknisten ominaisuuksien parantaminen ja ekologisten materiaalien käyttö saattavat kasvattaa kustannuksia rakennusvaiheessa, mutta sen ansiosta talon elinkaaren aikainen energiankulutus, ympäristökuormitus ja kustannukset voivat pienentyä huomattavasti. Toisaalta mitä lyhyemmän käyttöiän rakennuksia tehdään, sen tärkeämpää olisi kiinnittää huomiota niiden rakenteiden valmistuksen aiheuttamaan ympäristörasitukseen.

Parempaa tulevaisuutta pala kerrallaan

Rakenteet ja rakennustuotteet ovat keskeinen osa kestävää rakentamista. Tietenkään ekologisesti laadukas ja pitkäikäinen rakennus ei synny optimoimalla yksittäisiä rakennusosia, vaan se on kaikkien palastensa summa. Siksi myös rakennusmateriaalien vaikutuksia on aina arvioitava koko rakennuksen ja sen elinkaaren kannalta. Kestävään rakentamiseen tulee käyttää kestäviä materiaaleja, joita on osattava yhdistää oikein. Rakenteiden ja niissä käytettyjen materiaalien testattu pitkäaikaiskestävyys on tarpeen, jotta mm. turvallisuudelle, energiatehokkuudelle ja ekologisuudelle asetetut ominaisuudet säilyvät koko käyttöiän ajan. Näissä asioissa pallo on arkkitehdeilla, rakennuttajilla, rakennesuunnittelijoilla ja viranomaisilla. Toivottavasti ympäristöä arvostava rakentamiskulttuuri kehittyy edelleen ja kaikki päätöksiä tekevät potkivat palloa samaan suuntaan.