Ajankohtaista

Ruukin aluskate on kunkku!

  • Hengittävä aluskate ei takaa kattorakenteen tuuletusta Suomen ilmasto-olosuhteissa
  • Varmista yläpohjan tuuletusratkaisujen toiminta remontin jälkeen
  • Ruukin tuotteet ja rakennustapa takaavat, että talosi ei homehdu vesikaton vuoksi

Aluskatteen tehtävänä on suojata ja varmistaa ettei vesi tai kosteus missään olosuhteissa pääse turmelemaan yläpohjan rakenteita. Ruukki käyttää omissa asennuksissaan vain kondenssisuojattua tiivistä aluskatetta, jonka toimivuus on hyväksi havaittu vuosikymmenien käytössä.

Yläpohjan kosteustekninen toimivuus katemateriaalin ja eristeen välissä perustuu ennen kaikkea ilman vapaaseen kiertoon. Yläpohjan toimivuus on kokonaisuus, jonka tuulettuvuutta ei yksittäisellä diffuusioavoimella aluskatteella pysty luotettavasti hallitsemaan. Suomen talviset olosuhteet ovat haasteellisia diffuusioavoimille, ns. hengittäville aluskatteille jolloin on riski, että jäätyvä vesihöyry tukkii aluskatteen hengitys kanavat ja yläpohjan tuulettuvuus estyy.

Ruukin käyttämä erittäin luja aluskate on viisikerroslaminoitu. Alimpana kerroksena on antikondenssisuoja ja päällimmäisenä kerroksena kitkapinta, joka parantaa työturvallisuutta. Antikondenssisuoja vähentää kattorakenteissa vapaana liikkuvan kosteuden määrää. Lisäksi tuote on erittäin luja. Jopa niin luja, että se voidaan asentaa tarvittaessa tiukalle ja se kestää repeämättä mahdolliset harha-askeleet asennusvaiheessa. Työturvallisuudesta pitää kuitenkin vastata ohjeiden ja määräysten mukaan. Lujuus myös vähentää riskiä kiinnikkeiden aiheuttamista repeytymistä. Tuote myös säilyttää ominaisuutensa vuosikymmenien kuluessa. Monien muiden markkinoilla olevien aluskatteiden haaste on niiden pitkäaikaiskestävyys vaikka niillä olisi asianmukaiset hyväksynnät. CE merkinnän saaminen ei edellytä pitkäaikaiskestävyyskokeita.

Harjan tuuletukseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Suomen olosuhteissa luotettavin keino on jättää ilmarako harjalle mahdollistamaan ilman vapaa virtaaminen. Diffuusioavoimilla aluskatteilla on vallalla tehdä tiiviitä harjoja, jolloin tuulettuminen estyy vesihöyryn jäätyessä ja tukkiessa ilmanvaihdon mahdollistavat kanavat. Riski korostuu erityisesti remonttikohteissa joissa ei välttämättä ole höyrynsulkua rakennuksen yläpohjassa lainkaan, jolloin rakenteista pääsee runsaasti kosteutta yläpohjaan.

Käyttämällä Ruukin aluskatetta ja tekemällä detaljit Ruukin ohjeiden mukaan varmistat kattosi toimivuuden vuosikymmeniksi eteenpäin.