Ajankohtaista

World Green Building Week 2019: Ruukki allekirjoitti tavoitteen hiilineutraalista rakentamisesta

Ruukki Construction tukee World Green Building Councilin visiota täysin hiilineutraalista rakentamisesta vuoteen 2050 mennessä. Koko rakennusalalle kohdistettu vetoomus julkistetaan osana tällä viikolla vietettävää World Green Building Week-tapahtumaa.

Rakennetulla ympäristöllä on suurempi potentiaali hiilijalanjäljen pienentämiseen kuin esimerkiksi liikenteellä. Globaalisti rakennukset aiheuttavat noin 39 % kaikesta energiaperäisestä hiilidioksidipäästöstä. Tästä osuudesta noin 30 % syntyy rakennusmateriaalien valmistuksesta ja rakentamisesta ja 70 % rakennuksen käytöstä, esim. lämmityksestä.

World Green Building Councilin raportissa rakennusten hiilineutraaliuden tarkastelu kohdistuu koko rakennuksen elinkaarelle: Raaka-aineiden valmistuksesta rakennuksen käyttöön ja lopulta purkuun ja rakennusosien uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen. Tämä on ollut aina myös Ruukki Constructionin tarkastelun lähtökohta. Kun panostetaan tuotteen laatuun, voidaan rakennuksen käytönaikaista energiankulutusta vähentää merkittävästi. Panostus laatuun pidentää rakennuksen huoltovälejä ja parantaa rakennusosien uudelleenkäyttöätai materiaalien kierrätystä. 

Ruukki on sitoutunut vahvasti tuleviin, uusiin ympäristöä säästäviin innovaatioihin ja monilla Ruukki Constructionin toimilla tähdätään hiilineutraaliin yhteiskuntaan:

Raaka-aine ja valmistus

Ruukin emoyhtiön SSAB:n teräksen raaka-aineesta  20-.30 % on kierrätettyä materiaalia. SSAB:n kunnianhimoisena tavoitteena on luopua kokonaan hiilipohjaisesta teräksen valmistuksesta ja korvata se vetypohjaisella prosessilla vuoteen 2045 mennessä. Tavoitteena on vuoteen 2025 mennessä vähentää hiilidioksidipäästöjä 25 prosentilla ja päästä vuoteen 2045 niistä kokonaan eroon. 

Kierrätysmateriaalien käyttö on merkittävää myös Ruukin rakentamisen lopputuotteissa. Esimerkiksi sandwich-paneeleiden lasivillaeristeissä käytetystä materiaalista jo nyt yli 70 % on kierrätysmateriaalia.

Ympäristöystävällisyys on ulotettu myös pinnoitteisiin. Ruukin vesikatoissa ja julkisivuissa käytettävien GreenCoat-pinnoitteiden valmistuksessa merkittävä osa fossilisesta öljystä on korvattu rypsiöljyllä. Laadukkaiden pinnoitteiden avulla voidaan valmistaa käyttöiältään pidempiä tuotteita ja näin varmistaa tuotteiden toiminta muuttuvissakin olosuhteissa ja mahdollistaa myös tuotteiden uudelleenkäyttö.

Kuljetus

Ruukki Constructionissa rakennustuotekuljetukset on suunniteltu tehokkaiksi. Tämä tarkoittaa, että maanteillä ajetaan täysillä kuormilla ja paluukuormassa tulee raaka-aineita tehtaalle. Näin kuljetusten määrä vähenee, ajokilometrit pysyvät kohtuullisina ja tehokkuus kasvaa.

Kilpaileviin tuotteisiin verrattuna terästuotteet tarvitsevat vähemmän maantiekuljetuksia, joka merkitsee vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Otetaan esimerkiksi omakotitalo. jonka kattopinta-ala on 150 neliömetriä. Teräskatteen paino on noin 5 kilo neliöltä ja vastaavan betonitiilikaton 40 kiloa neliöltä. Rekan, jonka kapasiteetti on 20 tonnia, kyytiin mahtuu noin 27 talon teräskatot. Saman määrän, 27 talon betonikattotiilimäärän kuljettamiseen tarvitaan noin 8 rekkaa.

Energiatehokkuus

Rakentamisen tuotteista sandwich-paneeleilla rakennukselle saavutetaan eristävyyden lisäksi erinomainen ilmatiiveys, jolloin syntyy säästöjä sekä lämmitys- että viilennyskuluihin. Sandwich-paneeleja käytetään tyypillisesti teollisuuden ja logistiikan suurehkoissa rakennuksissa, joissa niillä voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä. 

Rakennuksen julkisivuun integroiduilla aurinkosähköratkaisuilla voidaan myös tuottaa osa rakennuksen käyttämästä energiasta ja näin pienentää käytön aikaista hiilijalanjälkeä.

Uudelleenkäyttö ja kierrätys

Pitkäikäisetkin tuotteet tulevat käyttöikänsä päähän. Tuotekehitystyössä panostetaan pitkäkestoisuuden lisäksi tuotteiden uudelleenkäyttöön ja raaka-aineiden kierrätettävyyteen rakennuksen elinkaaren loppupäässä. Teräsosat voidaan kierrättää 100 prosenttisesti.