Ajankohtaista

Toimistorakennus vanhan ystäväksi Liettuan Kaunasissa

Liettuan Kaunasissa vuonna 2018 valmistunut toimistorakennus käy sopuisaa vuoropuhelua historiallisen korttelin vanhojen ja uusien rakennusten kanssa. Rakennuksen eteläpäädyn identiteettiä on karaistu Ruukin toimittamalla Cor-Ten-verhoilulla.

Toimistorakennus Kaunakiemio-kadulla valmistui vuonna 2018 vilkasliikenteisen MKČiurlionis-sillan kupeeseen Kaunasiin, Liettuan toiseksi suurimpaan kaupunkiin. Vuonna 1936 samalla paikalla alkanut meijeritoiminta loppui 2000-luvun vaihteessa, jonka jälkeen hylätyksi jäänyt kortteli pääsi ränsistymään.

“Tämä oli kokonaisuudeltaan suuri ja hyvin mielenkiintoinen projekti, jossa entiselle teollisuusalueelle sijoittui toisistaan hyvin erilaisia toimintoja ja ne oli sovitettava sekä arkkitehtonisesti että toiminnallisesti yhteen”, kertoo arkkitehti Kestutis Kajokas rakennuksen ja korttelin suunnitelleesta Kancas studio -arkkitehtitoimistosta.

Kaupungin omistamalle tontille valmistuneessa rakennuksessa on toimisto- ja liiketilojen lisäksi myös 65 asuinhuoneistoa, lähinnä yksiöitä ja kaksioita. Kerrospinta-alaa rakennuksessa on 9 570 neliömetriä ja se on sijoitusyhtiön omistuksessa.

”Asiakas olisi toivonut enemmän rakennuspinta-alaa, mutta se ei alueen tasapainon vuoksi ollut mahdollista. Kaunasin kaava määritteli rakennustehokkuuden ja toteutettavan rakennuksen muodon”, kertoo Kestutis Kajokas suunnittelun muutamista reunaehdoista.

 

Uutta historialliselle tontille

”Viidesosa rakennuksesta on restauroitua ja loput uudisrakennusta. Tehtävänämme oli tavallaan synnyttää rakennus uudestaan”, kuvailee Kestutis Kajokas.

Vuonna 2016 aloitettu ja 2018 päättynyt projekti oli Kancas studio -arkkitehtitoimistolle jo toinen mittava projekti samalle alueelle. Korttelin pohjoispään kehitysprojekti saatiin päätökseen vuonna 2012.

Vuonna 2018 valmistuneen toimistorakennukset tilaaja antoi arkkitehtitoimistolla laajan vapauden rakennuksen suunnitteluun. Rakennuksen hyvän toimivuuden lisäksi arkkitehtitoimiston tavoitteena oli suunnitella julkisivut siten, että ne saadaan sopimaan yhteen historialliseen kortteliin ja sen vanhoihin rakennuksiin.

”Uuden rakennuksen ikkunat rytmiteltiin vanhan rakennuksen mukaan niin, että uudesta rakennuksesta tehtiin ystävä vanhalla”, kertoo Kestutis Kajokas yhdestä monista suunnitteluratkaisuista.

 

 

Cor-Ten sillaksi vanhan ja uuden välille

Rakennuksen etelänpuoleinen osa verhoiltiin Ruukin toimittamilla Liberta Cor-Ten 700 -kaseteilla.

”Ehdotimme ja perustelimme tilaajalle, että tässä osassa rakennusta pitää olla ominainen, erityinen ilme - Look. Etsimme dialogia uuden ja vanhan arkkitehtuurin välille, jossa uuden julkisivun tulee sopia yhteen korttelin vanhojen tiilisten julkisivujen kanssa. Cor-Tenin tekstuuri, rakenne ja väri tekevät sen. Saimme myös tilaajan siitä vakuuttuneeksi”, kertoo Kestutis Kajokas materiaalivalintaan johtaneista syistä.

Yhtenä julkisivuvaihtoehtona pidetiin myös rappausta, mutta useat tekijät puhuivat Cor-Tenin puolesta. Cor-Ten on säänkestävä verhoilu, jota ei tarvitse huolta. Se on luonnollinen materiaali, jonka tumma väri soveltuu erityisen hyvin vilkasliikenteisten teiden läheisyyteen, jolloin pinnan mahdollinen likaantuminen ei julkisivussa näy.

 

Hyvällä yhteistyöllä onnistuu

Kestutus Kajokas kertoo, että he antoivat Ruukille julkisivusuunnitelman, jonka ajatuksena oli korostaa vertikaalista vaikutelmaa. Ruukilta tuli ehdotus Cor-Tenilla toteutettuna.

”Suunnittelu eteni hyvällä yhteistyöllä ja oli Ruukin puolelta hyvin koordinoitua, päätöksenteko nopeaa ja toimitukset tulivat oikein ja ajallaan”, kehuu Kestutis Kajokas erinomaisesti onnistunutta projektia.

”Tämä oli kyllä kova, mutta mielenkiintoinen projekti, jossa perinne tuli adoptoida uuteen. Tällaisia näin keskeiselle paikalle toteutettuja suuria kokonaisuuksia tulee harvoin työpöydälle.”

 

Tutustu tuotteisiin