Ajankohtaista

Smart Roof älykatto seuraa Spice-kauppakeskuksen lumikuormaa

Latvian pääkaupungissa Riiassa sijaitsevassa Spice-kauppakeskuksessa on käytössä ainutlaatuinen rakennusteknologinen innovaatio, Ruukin Smart Roof  älykatto. Ruukin Smart Roof  älykatto seuraa katon lumikuorman kehittymistä ja välittää reaaliaikaisen tiedon lumikuorman muutoksista.

Automaatio vähentää riskejä

"Halusimme automaattisen järjestelmän, joka antaa meille tietoa katolla olevasta lumikuormasta, samaan tapaan kuin saamme tietoja esimerkiksi rakennuksen sisälämpötilasta", kiinteistöyhtiö E.L.L. Kinnisvaran tekninen johtaja Andris Stankevičs perustelee ratkaisua.

Andris Stankevičs toteaa, että katolla olevan lumen syvyys voidaan mitata manuaalisesti, mutta tähän liittyy aina inhimillisen virheen riski. Voi käydä niin, että lumen syvyys on mitattu katolta väärästä kohdasta, väärällä tavalla tai joskus mittaava henkilö ei ole osannut asianmukaista mittaustapaa.

Lumen rakenne ja kosteus voivat vaihdella jopa saman päivän aikana. Tämä vaikuttaa huomattavasti katolla olevan lumen painoon. On paljon tärkeämpää tietää lumen paino kuin lumikerroksen paksuus. 

Säästöjä, turvallisuutta ja mielenrauhaa

Ruukki Smart Roof  älykatto säästää kiinteistön hoitokuluissa. Järjestelmä lähettää hälytyksen, kun lumet on turvallisuus syistä poistettava katolta. Tämä tuo säästöjä, koska lumia ei tarvitse poistaa katolta turhaan. Tarpeeton lumenpoisto on yleistä, koska lumen painoa ei tiedetä.
"Smart Roof  älykatto on myös kustannustehokas, se voidaan asentaa korkeimman riskin alueille. Spice-kauppakeskuksessa sensorien sijainnit suunniteltiin rakennesuunnittelijoiden ja Ruukin asiantuntijoiden kanssa yhdessä", Andris Stankevičs kertoo.

Smart Roof  älykatto on investointi, joka parantaa sekä ihmisten että omaisuuden turvaa. Rakennus, jonka lumikuormaa seurataan automaattisesti ja jonka katolta lumet poistetaan reaaliaikaisen tiedon perusteella, on paljon turvallisempi kuin rakennus, jossa tyydytään perinteiseen manuaaliseen ratkaisuun.

"Turvallisuus on myös osa imagoamme. Spice-kauppakeskuksessa vierailevat asiakkaat voivat keskittyä rauhassa ostoksiin, eikä heidän tarvitse vilkuilla kattoa pohtien, onko kauppakeskus turvallinen. Se on turvallinen. Olemme aina toimineet tavallisuudesta poiketen ja hyödyntäneet viimeisimpiä teknologioita, mistä Ruukki Smart Roof on hyvä esimerkki", Andris Stankevičs valottaa. 
 

Ainoa teknisesti mahdollinen ratkaisu 

Ruukin Smart Roof  älykatto oli järkevin ratkaisu Spice-kauppakeskukseen myös rakenteiden näkökulmasta. 
"Kattoristikkojen vahvistaminen olisi ollut lähes mahdotonta ahtaissa, kaapeleita täynnä olevissa tiloissa. Koko kauppakeskus tai vähintäänkin osia siitä olisi pitänyt sulkea työskentelyn ajaksi#, Stankevičs sanoo.

Andris Stankevičs lisää, että vaikka kattoristikkojen vaihtaminen tai vahvistaminen olisi ollut mahdollista, tukipylväiden todellinen kantokapasiteetti olisi silti pitänyt tietää. Rakennusvaiheessa tehdyt rakenteelliset muutokset jätetään usein dokumentoimatta, ja käytössä on ainoastaan alkuperäinen suunnitteluvaiheen dokumentaatio. 
 

Sensorit kriittisiin kohtiin

Kriittiselle alueelle katon alapintaan on kiinnitetty yhtensä neljä lumikuormaa mittaavaa sensori-lähetinyksikköä. Sensorit sijaitsevat rakennuksen korkeimman osan vieressä kohdissa, joissa lumi voi kinostua. Kussakin lähetinyksikössä on lämpötilakompensaattori ja kolme sensoria, jotka mittaavat kattoon kohdistuvaa kuormaa. Sensorit on liitetty johdolla lähetinyksikköön, ja ne mittaavat kuorman 60 minuutin välein.

Lähettimet lähettävät datan langattomalle reitittimelle, joka välittää sen keskuspalvelimelle mobiilidatayhteydellä. Palvelin kerää tiedot ja lähettää ne käyttäjille. Palvelin lähettää tarvittaessa myös hälytyksen. Tiedot ja hälytykset voidaan vastaanottaa sekä sähköpostilla että tekstiviestinä. Spice-kauppakeskuksen tapauksessa tekninen johtaja voi valvoa Smart Roof  älykattoa oman työkoneensa näytöltä, ihan kuten mitä tahansa sovellusta. Käyttöliittymä näyttää tiedot sekä numeerisena että kaaviomuodossa. 

Valmistautumisen kautta toimintaan

Järjestelmään on määritelty kaksi raja-arvoa, jotka perustuvat rakennuksen rakenteisiin ja kantavien katteiden kantokapasiteettiin. Käytännössä ehdoton raja-arvo (100 %) tarkoittaa katon enimmäiskapasiteettia kuorman suhteen. Spice-kauppakeskuksessa alemman raja-arvon (50 % maksimista) hälytys tarkoittaa, että henkilöstön on valmistauduttava poistamaan lumet katolta, mikäli lunta kertyy lisää. Tämän tason hälytys lähetetään sähköpostilla ja se näkyy myös web-käyttöliittymässä. Spicessa järjestelmä on määritelty siten, että 50 prosentin hälytys näkyy sisäisille käyttäjille, kuten tekniselle johtajalle.

Kun lumikuorma nousee 75 prosenttiin kriittisestä pisteestä, järjestelmä lähettää seuraavan hälytyksen. Tällä kertaa käyttäjä saa myös tekstiviestihälytyksen. Tämä 75 prosentin hälytys lähtee myös suoraan huoltoyhtiölle, joka voi aloittaa lumenpoistotyöt välittömästi.

Hälytykset lähetetään kahden mittauksen jälkeen. Näin varmistetaan, että tilanne todellakin vaatii toimia, eikä hälytyksen syynä ole virhe. Lämpötilan tai ilmanpaineen äkilliset muutokset voivat joskus aiheuttaa virheellisiä tietoja. 

Älykäs järjestelmä ja loistava palveluasenne

"Tutkimme erilaisia mahdollisuuksia valvoa katon lumikuormaa ja Ruukin järjestelmä vaikutti parhaalta. Lisäksi yhtiön hyvä palvelu ja asenne vaikuttivat valintaan", Andris Stankevičs sanoo.

Andris Stankevičs kertoo, että he olisivat halunneet käyttää Ruukin Smart Roof  älykattoa toisessakin riikalaisessa kauppakeskuksessaan. Tämä ei kuitenkaan ikävä kyllä onnistunut, sillä Smart Roof  älykatot toimivat ainoastaan yhdessä Ruukin toimittamien kantavien katteiden kanssa. Ruukki tuntee omien teräslevyjensä ominaisuudet ja pystyy siten takaamaan älykaton oikean toiminnan.
 

Spice


Spice-kauppakeskus sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Riian keskustasta. Kauppakeskus vihittiin käyttöön vuonna 2001, ja se on yksi Riian suositummista ostospaikoista, joka houkuttelee vuosittain noin 8 miljoonaa kävijää. 

Rakennuskompleksi koostuu kahdesta osasta, Spicesta ja Spice Homesta, joissa on noin 200 myymälää ja ravintolaa. Molempien osien yhteenlaskettu pinta-ala vastaa noin yhtätoista keskikokoista jalkapallokenttää. Spice-kauppakeskuksessa työskentelee lähes 700 ihmistä. 

E.L.L. Kinnisvara


Virossa pääkonttoriaan pitävä E.L.L. Kinnisvara on Baltian suurimpia kiinteistörakennuttajia. Yhtiö keskittyy pääosin liikekiinteistöihin ja toimii rakennuttajan, rahoittajan ja kiinteistönhoitajan rooleissa. Yhtiö omistaa 8 kauppakeskusta, 3 hotellia, 14 toimistorakennusta ja 7 muun tyyppistä kiinteistöä. E.L.L. Kinnisvara työllistää noin 50 henkilöä konsernin Viron, Latvian ja Liettuan yhtiöissä.

Luovaa ajattelua


Andris Stankevičs kertoo, että yhtiössä kokeillaan mielellään uusia ratkaisuja, ja Ruukin Smart Roof  älykaton käyttö heijastaa tätä asennetta. Hän näyttää, kuinka myös autojen pysäköintialue voidaan rakentaa ekologisemmin, vaikka autoilu itsessään ei ole ekologista. Tässäkin yhteydessä tavoiteltiin kestävää kehitystä, ympäristömyönteisyyttä, taloudellisuutta ja eleganssia. 

Pysäköintialue päällystettiin laatoilla, jotka voidaan kierrättää, mikäli tarve Spice-kauppakeskuksen vieressä olevalle pysäköintialueelle tulevaisuudessa poistuu. Jos alueella pitää tehdä kaivaustöitä, uudelleen laatoittaminen saumattomaksi on helppoa. Parkkiruutuja ei maalattu, vaan ruutujen reunat merkittiin vaaleammilla laatoilla. Pysäköintialue kallistuu länteen. Puut ja pensaat imevät 75 prosenttia sadevedestä, ja niiden ympärillä olevassa reunakivissä on välejä, jotta vesi pääsee virtaamaan kasvien juurille. Pysäköintialue ei aiheuta tulvaa Riian viemärijärjestelmässä edes äkillisten kaatosateiden yhteydessä. Rakennusvaiheessa ei yhtään puuta kaadettu, vaan puut joko jätettiin alkuperäisille paikoilleen tai siirrettiin toiseen paikkaan. Pimeän aikaan alue valaistaan led-valoilla, ja alueella on latauspisteet sähköautoille. 

”Tämä on paljon elegantimpi ja ympäristömyönteisempi ratkaisu kuin perinteiset pysäköintialueet, vaikka kustannukset eivät ole yhtään sen suuremmat”, Andris Stankevičs toteaa.