Ajankohtaista

Ruukin Obornikissa Puolassa valmistetuille sandwich-paneeleille FM-sertifikaatti

Tiukentuneista rakennusturvallisuusnormeista johtuen kiinteistösijoittajilla on entistä suurempi tarve käyttää luotettavia ja koeteltuja rakentamisen ratkaisuja sekä ihmisten että omaisuuden suojaamiseksi. Tästä johtuen rakennusmateriaalien valmistajien on tehtävä tiukempia tuotetestejä ja päivitettävä parametrejaan. FM Approvals -organisaatio vahvistaa, että vain muutama sandwich-paneelivalmistaja voi tällä hetkellä taata korkeimman turvallisuustason. Ruukki on yksi niistä, ja siksi Ruukin Obornikissa valmistetuille mineraalivillaeristeisille X-PIR -sandwichpaneeleille on myönnetty maailmanlaajuinen FM-sertifikaatti.

Ruukin paneelit on sertifioitu monivaiheisessa prosessissa. Alustavan Ruukin tehtaalla tehdyn auditoinnin jälkeen sandwich-paneelien palonkestävyys ja lujuus testataan Yhdysvalloissa. Laajamittaisilla paloturvallisuustesteillä vaipan syttymisherkkyys arvioidaan todellisissa palo-olosuhteissa. Tämä poikkeaa CE-normilla tehdystä testistä, joissa materiaaleja testataan pienissä laboratoriomitoissa. FM Approvalsin laboratoriotesteissä simuloidaan todellisia uhkia, kuten tulipaloja ja pyörremyrskyjä, joille sandwich-paneeleilla tehty rakennus voi altistua. Testien tavoitteena on varmistaa sandwich-paneelirakenteiden tosiasiallinen kyky selviytyä ankarista olosuhteista. 

FM-sertifikaatti, joka myönnetään usean erilaisen testin perusteella, on takeena korkeasta sandwich-paneelin korkeasta laadusta. 

Muihin sandwich-paneelien valmistajiin verrattuna, Ruukin palo- ja lujuustestien tulokset ovat erinomaisia ja kilpailukykyisiä. FM Approvalsin vaatimusten mukaisesti ja 4880- ja 4881-normien perusteella saatu sertifikaatti sallii paneelien käytön sekä sisätiloissa (seinät ja sisäkatot) että ulkotiloissa (ulkoseinät).

Ruukin paneeleille myönnettiin laajimman käyttökohteen sertifikaatti, joka ei esimerkiksi rajoita esimerkiksi rakennuksen sallittua suurinta korkeutta. Lisäksi ulkoseiniä varten suunnitellut sandwich-paneelit sallivat, toisin kuin kilpailevat tuotteet, pidempiä jännevälejä ja ne kestävät suurempaa tuulikuormaa.

FM-sertifioituja rakentamisen komponentteja tarvitaan, sillä se mahdollistaa FM-normeihin perustuvan kiinteistövakuutuksen. FM Approvalsin tuotteiden ja palvelujen sertifikaatit myöntää amerikkalainen vakuutusyhtiö FM Global. 

Sertifikaattien käyttöönotto vaikuttaa siihen, että rakennusten tuhoutumisesta ja liiketoiminnan häiriytymisestä johtuvat tappiot voidaan minimoida.. FM-sertifikaatin voimassaoloa auditoidaan säännöllisissä tuotantopaikkojen tarkastuksissa, mikä ylläpitää ja vahvistaa laatuvaatimuksia 

Julkaisemme pian FM-sertifikaatin ja olennaiset tiedot verkkosivustoillamme ja markkinointimateriaaleissamme. Myös asianmukaiset, sertifikaatista kertovat etiketit lisätään tuotepaketteihin. 
 
Lisätietoja saat Ruukin myyntiedustajilta