Single-storey frame and envelopes

Yksikerroksisten rakennusten runko- ja vaippatoimitukset

Erityisesti pitkiä jännevälejä vaativissa rakennuksissa räätälöidyt teräsristikot ovat kustannuksiltaan ja materiaalinkäytöltään erityisen tehokas ratkaisu. Teräsristikoita käytettäessä reititykset voidaan yleensä toteuttaa joustavasti, koska johdot ja putket voidaan vetää rakenteen lävitse. Ruukin yksikerroksisissa rungoissa hyödynnetään erilaisia pilari- ja kehäelementtiratkaisuja, jotka yhdistetään yleensä putkipalkkiristikoihin.

Yksikerroksisten rakennusten runkojen palvelut

Rungon ja vaipan optimointi

Erityisesti rakennuttajille suunnattu rungon ja vaipan optimointi on kattavin palvelukonseptimme, jossa yksikerroksisen rakennuksen investointi- ja käyttökustannukset selvitetään jo projektin alkuvaiheessa. Runko ja vaippa suunnitellaan projektikohtaisten tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Optimointi kattaa myös rakennuksen energiakustannukset koko sen elinkaaren ajalta, LVI-järjestelmä mukaan lukien.

Teräsrungot tuoteosana

Tuoteosaurakointimme sisältää teräsrunkojen suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen kokonaisuutena yhdeltä toimijalta. Asiakkaamme hyötyvät kun koko prosessi voidaan optimoida yhtenä kokonaisuutena.
 

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Teräsristikot

Ruukin kattavan teräsristikkovalikoiman ristikoita käytetään pääasiassa kattojen tukirakenteissa. Ristikon koko ja muoto määräytyy geometristen ja kantokykyvaatimusten mukaan. Ristikot valmistetaan yleensä putkipalkista, mutta tarvittaessa myös muita profiileja voidaan käyttää. Ristikot voidaan asentaa kaikenlaisten pilareiden päälle.

Liittopilarit

Ruukin liittopilari koostuu putkipalkista ja sen sisällä olevasta raudoitushäkistä. Asennuspaikalla pilari täytetään betonilla. Teräksen ja betonin yhdistelmällä on erinomainen kantokyky sekä normaaliolosuhteissa että tulipalon sattuessa. Nopeasti asennettavissa pilareissa on sileä pinta, jossa ei tarvita erillistä pohjamaalikerrosta.

Liittopilarit mitoitetaan standardin EN-1994-1-1 tai maakohtaisten määräysten mukaisesti.

Sandwich-paneelit

Julkisivuverhoukset

Kantavat poimulevyt

Ota yhteyttä