Siltarakenteet

Terässillat

Johtavaa osaamista terässiltojen rakentamisessa - asiakkaan suunnitelmiin perustuvat siltaratkaisut.

Kymmenien vuosien kokemuksemme siltojen kantavien teräsrakenteiden toimituksista sekä koko toimintaketjun hallinta tuovat asiakkaillemme monia merkittäviä hyötyjä. Keskeisin hyöty on kokonaistaloudellisuus, joka syntyy teräksen valmistuksen sekä materiaali- ja konepajaosaamisen hallinnasta sekä yhteistyöstä asiakkaan kanssa jo siltaprojektin suunnitteluvaiheessa.

Korkea esivalmistusaste lyhentää asennusaikaa työmaalla, nopea sillan valmistuminen vähentää liikennehaittoja, pienentää rakentamiseen liittyviä riskejä ja lyhentää hankkeen takaisinmaksuaikaa.

Asiakkaan hyödyt:
  • kokonaistaloudellisuus
  • rakentamisen nopeus
  • vähemmän riskejä
  • hallittu pitkäaikaiskestävyys
  • monipuoliset arkkitehtoniset mahdollisuudet

Ratkaisuun kuuluvat palvelut

Sillat ja siltojen asennukset

Yrityksellämme on jo neljän vuosikymmenen kokemus siltojen valmistamisesta ja asentamisesta Suomessa ja Pohjoismaissa. Olemme palvelleet lukuisia infra-alan rakentajia tarjoten heille terässiltaratkaisun paikoilleen asennettuna tai materiaalitoimituksena. Osaava ja kokenut projektinjohto varmistaa siltaprojektin onnistumisen. Yhdessä asiakkaan kanssa kehitetyt ratkaisut varmistavat parhaan lopputuloksen.

Pintakäsittely

Valmiit rakenteet pintakäsitellään tehtaalla yleensä standardien ISO 12944, EN 1090-2 mukaisesti. Maalaamossa on teräsraepuhallus ja märkämaalaus sekä ruiskusinkitysmahdollisuus.

Siltojen pintakäsittelyyn käytetään Liikenneviraston hyväksymiä pinnoitejärjestelmiä. Järjestelmät määritellään Liikenneviraston tunnuksilla esim. LIVI A.1. Viimeinen pintamaali maalataan yleensä siltapaikalla.

Ratkaisuun liittyvät tuotteet

I-palkkisilta

Usein kokonaistaloudellisin rakennevaihtoehto pääkannattajaksi on tasakorkuinen I-palkki, etenkin jos jännemitta on alle 70 m. Pidemmillä jänneväleillä voidaan käyttää viisteellisiä ja korkeudeltaan muuttuvia palkkeja. I-palkit voidaan valmistaa teollisesti automaattisilla hitsauslinjoilla. Teräksiset tyyppisillat Ruukki EasyBridge toteutetaan myös I-palkkisiltoina.

Kotelopalkkisilta

Kotelopalkin käyttäminen kantavana rakenteena mahdollistaa matalamman rakennekorkeuden ja niitä  käytetäänkin yleensä risteyssilloissa ja rampeissa. Tyypillisin poikkileikkaus on trapetsinmuotoinen kotelo, jonka päällä on betonikansi. Myös suorakaiteen muotoisia kotelorakenteita käytetään. Jäykistävät rakenteet on sijoitettu kotelon sisälle, joten kotelo on ulkoasultaan selkeä ja yksinkertainen. Kotelo on myös vääntö- ja taivutusjäykkä rakenne.

Vinoköysisilta

Suuret ja pitkäaukkoiset terässillat toteutetaan usein vinoköysisiltoina, joissa kantta kannatetaan tukien lisäksi pylonista lähtevillä vinoköysillä. Tämä ratkaisu mahdollistaa pitkät vapaat aukot ja siron rakenteen. Vinoköysisilta toteutetaan usein siten, että sillan molemmin puolin on I-palkkeihin perustuvaa normaalia liittopalkkirakennetta ja sillan keskellä olevat pitkät aukot on kannatettu vinoköysillä. Ruukki on toteuttanut vinoköysisiltoina Suomessa mm. Raippaluodon , Tähtiniemen ja Crusellin sillat.

Ristikkosilta

Ristikkosilloille on tyypillistä suuri rakennekorkeus, jolla saavutetaan jäykkä rakenne. Ristikot ovat myös keveitä ja ilmavia rakenteita. Ristikkosiltoja on käytetty perinteisesti ratasiltoina pitkissä jänteissä. Kevyenliikenteen siltoina ristikot ovat yleistyneet, etenkin kaupunkirakentamisessa.

Ruukki Easy Bridge, tyyppisilta

Silta koostuu teräspalkistosta, betonisesta kansilaatasta sekä teräksisestä tai betonisesta päätyrakenteesta. Kaikki rakenneosat voivat olla esivalmistettuja tai betonirakenteiden osalta myös paikalla valettuja. Silta asennetaan uusien tai vanhojen perustusten varaan, joina voivat toimia esim. suurpaalut tai betoniset tukirakenteet

Lue lisää turvallisesta ja kotimaisesta siltaratkaisusta

Referenssit

Tähtiniemen silta

12-aukkoinen liittorakenteinen vinoköysisilta.

Lövön silta

Kannen viisi teräslohkoa (n. 200 tn/90m/lohko) kuljetettiin paikalle merikuljetuksena ja nostettiin paikoilleen suurella merinosturilla.

Mälkiän kanavasilta

Saimaan kanavan ylittävä Mälkiän kanavasilta on osa Valtatie 6:n parantamishanketta Lappeenranta-Imatra -tieosuudella. Silta muodostuu kahdesta teräksisestä betonikantisesta liittopalkkisillasta joiden pituudet ovat 318 ja 320 metriä.

Ota yhteyttä