Ruukki easy bridge

Ruukki Easy Bridge

Turvallinen kotimainen siltaratkaisu

  • Esisuunniteltu tyyppiratkaisu
  • Siltapaikkasovitusta vaille valmiit suunnitelmat
  • Korkea esivalmistusaste
  • Silta on asennettavissa yhdessä päivässä
  • Nopea sillan valmistuminen vähentää liikennehaittoja
  • Pienemmät rakentamiseen liittyvät riskit
  • Lyhyempi hankkeen takaisinmaksuaika
  • Soveltuu uusille ja vanhoille siltapaikoille


Valvottua laatua

Ylivieskan tehtaalla valmistetut CE-hyväksytyt teräsrakennetuotteet vastaavat eurooppalaisia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. Sillan suunnitelmat on tehty eurokoodien ja Liikenneviraston ohjeiden mukaan. Esivalmistetut komponentit ovat turvallisesti asennettavissa.

Kestävä ja pitkäikäinen

Sillan suunniteltu käyttöikä on 100 vuotta. Rakenteet pintakäsitellään tarkasti valvotuissa tehdasolosuhteissa, mikä varmistaa maalipinnan toimivuuden ja pitkäaikaiskestävyyden. Teräsrakenteet voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti säänkestävästä teräksestä valmistettuna. Säänkestävä materiaali mahdollistaa huoltovapauden.

Siltatuotteet

Ruukki Easy Bridge Classic

Käyttökohde Paikallistiet, vähäinen liikenne
Jännevälialue 11 - 29 m
Hyötyleveydet 4.5 ja 6.5 m


Ruukki Easy Bridge Premium

Käyttökohde Yleiset tiet, normaali ja vilkas liikenne
Jännevälialue 15 - 35 m
Hyötyleveydet 6.5 ja 8.5 sekä 10.5 mRuukki Easy Bridge® tyyppisilta koostuu teräspalkistosta, betonisesta kansilaatasta sekä teräksisestä tai betonisesta päätyrakenteesta. Kaikki rakenneosat voivat olla esivalmistettuja tai betonirakenteiden osalta myös paikallavalettuja.

Silta asennetaan uusien tai vanhojen perustusten varaan, joina voivat toimia esim. suurpaalut tai betoniset tukirakenteet. Perustoimitus sisältää sillan konepajapiirustukset sekä teräsrakenteet asennettuina.

Ruukin suunnittelun tukimateriaali sisältää suunnitteluohjeen sekä päällysrakenteen piirustukset kansi- ja päätypalkkiratkaisuineen.

Toimitussisällön laajuus sovitaan hankekohtaisesti.

Suunnitteluohje

Ota yhteyttä