Yhteistyötä edistävät tilat LUT-yliopistolle Lappeenrantaan

kesä 17, 2019

Julkisivussa käytetty Cor-Ten arvostaa eilistä


LUT-yliopisto, eli Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto, on tekniikan ja talouden tutkimukseen ja opetukseen erikoistunut tiedeyliopisto. Lappeenrannassa samassa rakennuksessa toimii sekä ammattikorkeakoulu että teknillinen korkeakoulu. Oppilaitoksen sydämenä toimii 1970-luvulla valmistunut päärakennus, joka syntyi uudestaan vuosien 2016-2018 aikana tehdyssä saneerauksessa.

”Täydellisessä saneerauksessa jätettiin pystyyn vain rakennuksen runko ja sen yhteydessä tiloja muunneltiin ja niitä myös laajennettiin. Saneeraus koski myös julkisivua”, kertoo arkkitehti Piia Viitanen tamperelaisesta Aihio arkkitehtitoimistosta. Piia Viitanen johti rakennuksen arkkitehtisuunnittelua.
Ruukki toimitti LUT-yliopiston uudistuneen päärakennuksen julkisivuissa käytetyt Cor-Ten-julkisivukasetit.

Uutta vanhaa kunnioittaen


Rakennus saneerattiin uudelle vuosituhannelle niin, että käytävämäisestä ja tiukasti 3-5-kerrosjakoisesta rakenteesta luovuttiin. Rakennuksen tilat ovat nyt vaihtelevan korkuisia ja käytävien hallitsemasta rakenteesta on siirrytty monimuotoisimpiin tiloihin. Rakennukseen on luotu tiloja, luontaisia kohtaamispaikkoja ihmisille samaan tapaan kuin kaupungeissa on toreja.
Myös rakennuksen sijaintia ja luontoa tuotiin sisätiloihin avaamalla näkymiä Saimaalle, alueen ehdottomalle maisemahelmelle.

”Peruskorjauksella saadaan hyvin usein erinomaista aikaan. Terveissä kohteissa saneeraus on sekä taloudellisesti että ekologisesti järkevämpi vaihtoehto, kuin purku ja uuden rakentaminen”, kertoo Piia Viitanen.
Ei muodon vaan käyttön vuoksi 
Rakennus suunniteltiin sen käyttäjille. Kahden viikon välein järjestettäviin yhteisiin suunnittelupalavereihin osallistui niin opiskelijoita kuin oppilaitoksen henkilökuntaakin.

Pia Viitanen kertoo, että pääajatuksena oli luoda ekologisesti kestävä kampusalue, jossa yhteisöllisyys ja toiminnot tukevat toisiaan ja edistävät luovuutta. Se on myös oppilaitoksen perimmäinen tarkoitus. Rakennus ei ole seiniä, kattoja, lattiaa ja muita rakenteita, vaan se on paikka, joka tuo älykkäät ihmiset yhteen jakamaan tietoa ja luomaan uutta. 

”Toiminnallisina kriteerinä oli, että tilojen tulee olla monikäyttöiset. Esimerkiksi laboratoriotilat toteutettiin niin, että sekä ammattikorkeakoulun että teknillisen yliopiston opiskelijat voivat käyttää samoja tiloja. Toisena esimerkkinä on se, että kun ruokalan linjasto sulkeutuu, on ravintolasali muussa käytössä”, havainnollistaa Piia Viitanen monikäyttöisyyttä käytännössä.

Ekologisen leiman rakennukselle antaa siellä käytetyt materiaalit ja ratkaisut. Rakennuksessa on käytetty puuta, se on matalalämpörakennus, katolla on aurinkopaneelit ja osa matoista on kudottu mereen hylätyistä kalaverkoista.

Cor-Ten liitossa vanhan kanssa

Rakennuksen julkisivu remontoitiin osittain, jolloin esillä jäi alkuperäistä tiiliverhoilua. Uutena julkisivumateriaalina käytettiin Ruukin toimittamia Cor-Ten-julkisivukasetteja. Julkisivumateriaali valittiin useasta eri vaihtoehdosta, ja rakennukseen haluttiin tehdä rohkeasti omannäköistä ilmettä.

”Cor-Ten on aito ja rehti materiaali ja se istuu hyvin rakennukseen. Sitä käyttämällä kunnioitimme vanhaa, rakennuksen punatiilistä verhoilua. Toimme vanhan viereen uutta, joka on rehdisti nykypäivää eikä yritäkään jäljitellä vanhaa materiaalia ja ilmettä”, toteaa Piaa Viitanen. 

Piia Viitasen mielestä Cor-Ten on erinomainen materiaali saneerauskohteissa. Se sopii hyvin yhteen niin tiilen kuin betoninkin kanssa. Se on myös ekologinen vaihtoehto, sillä sitä ei tarvitse pintakäsitellä eikä se vuosienkaan saatossa tarvitse huoltoa.

” Cor-Ten on lempimateriaalini, se on muuttuva, patinoituva, kaunis ja sen detaljit saadaan hienosti toteutettua.  Se nostaa rakennuksen arvoa”, kehuu Piia Viitanen.

Cor-Tenin viitoittama ilme jatkuu rakennuksen sisällä, sillä Piaa Viitasen johtama ryhmä sai suunniteltavakseen myös kalusteita, joissa kupari peilaa Cor-Tenin henkeä.

Aikaa suunnitteluun, ei detaljien pänttäämiseen

LUT-yliopiston päärakennukseen Ruukin toimittamat Cor-Ten kasetit taipuivat 35 erilaisen detaljin edessä. Arkkitehti Piia Viitanen kertoo, että se oli mahdollista vain hyvin sujuneella yhteistyöllä.

”Olen erittäin tyytyväinen saamaamme tukeen Ruukilta, se helpotti meidän työtämme, kiittää Piia Viitanen ja jatkaa:

”Kaikkein parasta on, että rakennuksen käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä. Olen kuullut opiskelijoiden kertovan kuinka upeisiin tiloihin he ovat päässeet. Tällaisesta suorasta palautteesta olen äärettömän iloinen.

Tekniikan ja talouden tutkimukseen ja opetukseen erikoistuneen LUT-yliopiston päärakennuksen julkisivusaneerauksessa käytettiin Ruukin toimittamia Cor-Ten-julkisivukasetteja. Cor-Ten kunnioittaa vanhaa, rakennuksen punatiilistä verhoilua ja sillä toteutettiin rohkeasti oman näköistä ilmettä. 

Ruukin toimitus 2018
Cor-Ten-julkisivukasetit

Yhteistyökumppanit
Arkkitehtisuunnittelu: Aihio Arkkitehdit Oy
 


Uusimmat uutiset