Vihreästä Žalista mallioppilas kauppakeskuksille

marras 16, 2018

Vilnan koillispuolelle rakennettu Zali on Liettuan ensimmäinen ostoskeskus, jolle on myönnetty yksi korkeimmista luokista ympäristöluokitus Breeamissa. Ostoskeskuksessa toimii IKI-päivittäistavarakauppa ja 15 muuta liikettä. Nimi Zali kertoo jo kohteesta, Zali tarkoittaa vihreää. Zali-ostoskeskus valmistui maaliskuun lopulla 2018. Kauppakiinteistössä pinta-alaa on noin 3 500 neliömetriä. IKI-marketin lisäksi tiloissa toimii 15 muuta liikettä, muun muassa apteekki, ravintola ja lihakauppa.

”Tämä ostoskeskus on osoitus osaamisestamme kestävän kehityksen mukaisessa rakentamisessa”, kertoo arkkitehti Marius Mateika Baltisches Haus -kiinteistösijoitusyhtiöstä.

Toisin kuin useat kiinteistön rakentajat, jotka myyvät ne heti valmistumisen jälkeen, Baltisches Haus sekä rakennutti Zalin että vuokraa sen tiloja.

”Tämä vaikutti vahvasti siihen, millaisia valintoja materiaaleissa ja ratkaisuissa teimme. Mietimme kustannuksia koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Se on myös asiakkaidemme etu, sillä esimerkiksi energiatehokkuuden vuoksi he eivät maksa lämmityksestä liikaa”, valaisee Marius Mateika.

Rakennuskustannukset ovat murto-osa kaikista rakennuksen elinkaarenaikaisista kuluista, loput kustannuksista syntyvät käytöstä, kuten vaikkapa lämmityksestä ja huolloista. 

Arkkitehti Marius Mateika kertoo, että he haluavat olla suunnannäyttäjiä, pioneereja rakentamisen alalla. Zali-projekti opetti heille paljon ja siitä saatuja oppeja hyödynnetään seuraavissa projekteissa. 

Alue asetti kriteerit korkealle

Kauppakeskus sijaitsee Balsiain kaupunginosassa noin 20 kilometrin päässä Vilnan keskustasta. Omakotitaloalueelle on asettunut aktiivisia kansalaisia, joista monet ovat muuttaneet kaupungista maaseutumaisempaan ympäristöön. Sekä asukkaiden yhteiskunnallinen valveutuneisuus että kauppakeskuksen sijainti luonnonpuiston vieressä asettivat vaatimukset korkealle.

”Osallistuimme kuukausittaisiin alueen asukkaiden kokouksiin ja keskustelimme sitä, mitä toiveita heillä on Zalin suhteen. Yhteistoiminta aloitettiin ennen kuin mitään rakennustöitä tai suunnitelmia oli edes tehty. Saavutimme tällä tavoin yhteisymmärryksen ja kaikenlainen vastustus väheni”, kertoo Marius Mateika.

Paneeleilla hyvää ympäristöä ja säästöjä

Rakennus kuuluu yhteen korkeimmista luokista, joita Breeam-ympäristöluokituksessa voi saada. Se saavutettiin muun muassa käyttämällä Ruukin valmistamia energiapaneeleja.

”Suurin hyöty tulee siitä, että paneelit tuovat säästöjä lämmitys- ja jäähdytyskuluihin. Lisäksi ne eristävät ääntä. Rakennuksen konehuone tuottaa melua ja Ruukin paneeleilla toteutettu äänieristys estää melun kantautumisen naapurustoon”, lisää Marius Mateika. 

Muitakin vihreitä ratkaisuja rakennuksessa on. Zali-kauppakeskuksessa hyödynnetään maalämpöä ja kasvipeite katolla toimii eristeenä, se eristää lämmöltä kesällä ja kylmältä talvella sekä suodattaa sadeveden.  Katossa on käytetty Ruukin valmistamia kantavia kattoprofiileja. 

Zavin suunnittelussa ja rakentamisessa materiaalit optimoitiin eli etsittiin paras mahdollinen ratkaisu koko rakennuksen elinkaaren ajalle. Optimoinnin tuloksena muun muassa päätettiin toteuttaa kasvipeitteinen katto aurinkopaneelien sijaan, koska kasvipeitteestä saatu hyöty oli suurempi.

Talvella kasvipeitteinen katto eristää lämmön rakennukseen ja kesällä estää auringon säteiden lämmittämästä katto ja rakennusta. Näin lämmitystarve talvella ja viilennystarve kesällä pienenee.

Sensoreilla ja BIMilla älykästä tehokkuutta

Zavi on rakennettu koko elinkaarta ajatellen. Jotta rakennus voidaan tuntea, on se varustettu sensoritekniikalla. Sensorit tarkkailevat lämmitystä, vedenkulutusta, valaistusta, sähkönkulutusta ja jopa viemäröintiä. Niiden tuottamaa tietoa hyödynnetään muun muassa kiinteistöhuollossa. 

Teknologiaa on hyödynnetty koko suunnittelun ja rakentamisen ajan, ja rakennus on kokonaisuudessaan mallinnettu. BIMiä (Building Information Management) on käytetty rakenteiden, arkkitehtuurin ja lämmityksen lisäksi myös sähkönjakelun ja tietoliikenteen suunnittelussa. Jopa auringon valon vaikutus rakennukseen eri vuodenaikoina ja vuorokauden aikoina on mallinnettu.

”Koko rakennus, kaikki sen osat on tallennettu ja koko rakennus on myös skannattavissa.  Eli jos huoltomies skannaa, ottaa kuvan loisteputkesta, tulee hänelle tieto tuotemerkistä ja mallista. Tämä tuo säästöjä ja nopeuttaa huoltoa, kun erikseen ei tarvitse tarkistaa tuotetta ja tehdä toista reissua sitä asentamaan”, kertoo Marius Mateika.

Kompensaatiota ympäristölle

Zavi on ollut reilu sekä alueen asukkaille että eläimille. Sen lisäksi että kauppakeskus on estänyt melusaasteen leviämisen, on se myös rakentanut liikenneympyrät, pyörätiet ja naamioinut kasvipeitteellä pitkähkön seinän naapuruston katseilta. Ympäröivä luonto on huomioitu niin, että alueelle on rakennettu hyönteishotelleja, linnunpönttöjä ja pesäpaikkoja lepakoille. Biologien mukaan kaupan alueella elää yli 50 eläin- ja kasvilajia. Panostukset ovat tavallaan korvausta käyttöön otetusta tilasta. 
Eteläseinä peittyy vähitellen köynnöskasveilla ja näin naapureiden ei tarvitse tuijottaa pitkää seinää. Kasvi suojaavat eteläseinää lämpiämästä kesällä ja lämmittämästä rakennusta, koska köynnösten lehdet suojaavat sitä. Talvella kun lehtiä ei ole, pääsee aurinko lämmittämään seinää.

Luottamus ratkaisee

Ruukin tuotteet sekä seiniin että kattoon valittiin useista syistä. Tärkeimpinä joukossa oli paneelien hintalaatu-suhde ja hyvä lämmöneristävyys. Ruukin kate valittiin, koska kasvipeitteen alle tarvittiin riittävän vahva kate. Lisäksi Ruukin tuotteet valittiin, koska tuotanto on sertifioitu ja tuotteilla saavutettiin Breeam-luokitukseen vaadittavia pisteitä. 

”Luotamme Ruukkiin. Se on vahva yhtiö, jolla on hyvä palvelu ja se helpottaa meidän työtämme. Tuotetiedot eli data on kunnossa ja yhteistyö on helppoa. Lisäksi arkkitehtinä arvostan laajaa tuoteportfoliota ja monipuolista värivalikoimaa” kehuu Marius Mateika. 

Zali-kauppakeskuksen alueella on myös eläinmaailma huomioitu. Baltisches Haus on asentanut linnunpönttöjä kauppakeskuksen seinään. Ruukin energiapaneelit saivat näin aivan uuden oheistuotteen.

Zalista suuntaa tulevaan

Marius Mateika toteaa, että energiatehokas rakentaminen on nousussa Liettuassa ja tulossa vahvasti trendiksi. Erityisen voimakkaasti sitä painottavat ulkomaiset yritykset, jotka sijoittavat maahan. 

Zavi on opettanut Baltisches Hausille paljon. Uutta on toteutettu ja rakentamista lähestytty uudesta kulmasta, ei vähinten alueen asukkaiden näkökulmasta. Marius Mateika kertookin, että tästä projektista on opittu ja nyt tiedetään mitä seuraavassa projektissa tehdään ja mitä jätetään pois. Mutta eikö kauppakeskuksen, marketin nyt voisi saada helpomminkin aikaan? Marius Mateikalla ja Baltisches Hausille on rima normaalia korkeammalla.

”Haluamme olla tulevaisuuteen suuntautuva kiinteistötoimija ja suunnannäyttäjä alalla”.


Ruukin toimitus
Ruukki energiapaneelit, 1300 m2
Kantavat kattoprofiilit, 4700m2
 
©Photos:Baltisches Haus

Uusimmat uutiset