Nyt Lepsämänjoen yli vie kotimainen Ruukki EasyBridge

marras 09, 2018

Ruukki Easy Bridge on uusille ja vanhoille siltapaikoille soveltuva tyyppisilta, joka koostuu teräspalkistosta, betonisesta kansilaatasta sekä teräksisestä tai betonisesta päätyrakenteesta. Perustoimitus sisältää sillan konepajapiirustukset sekä teräsrakenteet asennettuina. Tällainen silta vie nyt Lepsämäenjoen yli Nurmijärven Lepsämässä.

Esko Rechardtilla on pitkä kokemus siltasuunnittelusta. Hän toimii Rambollilla suunnitteluyksikön päällikkönä.

”Ruukki Easy Bridge -silta on Liikennevirastossa tyyppihyväksytty ratkaisu ja täyttää normaalit Suomen teillä sallitut akselipainot. Jos sillan jännemitat ja leveys saadaan sovitettua tyyppisillan mittoihin, suunnittelutyö nopeutuu merkittävästi. Nykyisin pyritään myös infrarakenteissa kohteet mallintamaan. Ruukki Easy Bridge -sillan 3D-mallinnus on tehokasta ja se voidaan helposti siirtää muuhun alueen 3D-yleismalliin”, kuvaa Esko Rechardt suunnittelun etuja.

Esko_Rechard_960x640

Esko Rechardt kertoo, että tämä siltakonsepti on parhaimmillaan kun tarvitaan vesistösilta vaikeisiin pohjaolosuhteisiin tai korvataan nykyisen sillan päällysrakenne vanhoille päätytuille. Sillan jännemitat yltävät jopa 35 metriin asti.

Mitä se sitten suunnittelijalta vaatii?

”Tyyppisillan suunnittelussa huomiota kiinnitetään enemmän sillan ja tien pohjaolosuhteiden lähtötietoihin ja sillan teräspaalutuksen suunnitteluun kuin itse sillan lujuuslaskentaan. Tämä säästää tietenkin tilaajan ja suunnittelijan aikaa ja kustannuksia”, Esko Rechardt vastaa.

Kysyttäessä miksi Ruukki Easy Bridge oli Lepsämänjoen tapauksessa parempi ratkaisu kuin perinteinen silta hän sanoo: ”Tehdasolosuhteissa esivalmistetut komponentit tuodaan paikalle ”Just On Time” ja asennetaan paikalleen nopeasti ja mittatarkasti. Työmaan aikataulun suunnittelu tulee helpoksi ja itse rakentamisen vaatima aika lyhenee.”

 

 

Uusimmat uutiset