Ruukki Roof Sensor seuraa lumikuormaa katolla

maalis 05, 2019

Ennaltaehkäisee vaaratilanteita ja tuo säästöjä kiinteistön ylläpitoon

Ruukki tuo markkinoille uuden kattoanturijärjestelmän, joka valvoo lumikuormaa katolla ja varoittaa, kun lumi pitää poistaa. Kun lumi poistetaan ajoissa katolta, ennaltaehkäistään onnettomuuksia. Säästöjä syntyy, kun lumi poistetaan katolta vain silloin, kun se on välttämätöntä turvallisuuden vuoksi tehdä.

Liian suuri lumikuorma katolla on turvallisuusriski. Ruukki tuo markkinoille nyt ainutlaatuisen kattoanturijärjestelmän, joka tuottaa tietoa katolla olevasta lumikuormasta reaaliajassa ja vertaa sitä suunnittelijan määrittämään rajakuormaan. Järjestelmästä saatava tieto ennaltaehkäisee rakennuksiin ja ihmisiin kohdistuvia vaaratilanteita. Se myös kertoo kiinteistön omistajille sen, milloin lumi on katolta poistettava.

Katolla olevasta lumesta on tärkeämpi tietää sen paino kuin lumipeitteen paksuus. Ruukin järjestelmä perustuu katon lumikuorman seurantaan ja erityisen hyödyllinen se on isoilla kattopinnoilla, joissa lumi usein kasaantuu epätasaisesti. Tällaisia rakennuksia ovat muun muassa marketit, urheiluhallit, varastot ja teollisuustilat.

Näin se toimii: Perusjärjestelmässä on kaksi Ruukki Roof sensor -anturia ja radioyksikkö, anturit asennetaan katon alapintaan, rakennuksen sisäpuolelle ja ne sijoitetaan esimerkiksi paikkoihin, jonne lumikuorma kasaantuu. Rakennesuunnittelija määrittelee anturien sijainnit. Anturit, jotka mittaavat kuormaa tauotta, on yhdistetty järjestelmän palvelimena toimivaan radioyksikköön kaapelilla. Kiinteistön omistaja voi seurata lumitilannetta usealla tavalla. Kun asetettu painoraja saavutetaan, anturissa oleva hälytysvalo vilkkuu varoittaen kiinteistössä olevia. Lisäksi käyttäjä voi seurata kuormituksen kehittymistä paikallisessa wi-fi verkossa mobiililaitteella tai tietokoneella. Hälytys voidaan kytkeä myös taloautomaatiojärjestelmiin.

Samalla kun ehkäistään vaaratilanteiden synty, Ruukki Roof Sensor tuo säästöjä kiinteistönhuoltoon, kun turhalta lumenpoistolta vältytään. Usein lumi poistetaan varmuuden vuoksi, tietämättä todellista lumikuormaa.

Ruukki vastaa Ruukki Roof Sensor –järjestelmän toimituksesta ja se voidaan asentaa sekä uusiin että jo olemassa oleviin rakennuksiin, joissa on Ruukin kantava poimulevy. Ruukki Roof Sensor on Ruukin ensimmäinen markkinoille tuoma anturitekniikkaan perustuva järjestelmä.

Uusimmat uutiset