Turvalliset materiaalit ja komponentit

Ruukin tuotteissa käytettyjen materiaalien turvallisuus valmistuksesta aina lopulliseen käyttöön on varmistettu jatkuvalla tutkimus- ja kehitystyöllä. Lisäksi Ruukin prosesseja, materiaaleja, tuotteita sekä niiden laatua valvotaan ja testataan jatkuvasti. Kaikista tuotteiden turvallisuuteen liittyvistä asioista tiedotetaan avoimesti koko tuotteen elinkaaren ajan. 

Säädöstenmukaisuus

Seuraamme jatkuvasti kansalliseen ja kansainväliseen tuoteturvallisuuteen ja vaarallisiin aineisiin liittyvän lainsäädännön (esimerkiksi REACH ja RoHS) kehittymistä ja ennakoimme lainsäädäntöön liittyviä vaatimuksia. Jaamme asiakkaillemme tietoa tuotteidemme ympäristöominaisuuksista ympäristötuoteselosteiden (EPD, Environmental Product Declaration) kautta.REACH-asetus

Euroopan parlamentin ja komission asetus (EY) numero 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) astui voimaan Euroopan unionin alueella 1.7.2007. Asetus koskee kaikkia kemikaalien sekä niitä sisältävien seosten ja esineiden valmistajia, maahantuojia ja käyttäjiä. Näin ollen asetus koskee myös terästuotantoa ja terästuotteiden, -komponenttien ja -järjestelmien valmistusta.

Ruukin terästuotteet, -komponentit ja -järjestelmät eivät ole REACH-asetuksen mukaan aineita vaan esineitä, joilla ei ole REACH-asetuksen mukaista rekisteröintivelvoitetta. Tuotteet eivät siis itsessään kuulu REACH-rekisteröinnin piiriin. Ruukki kuitenkin tuo maahan eräitä valmisteita. Ruukki edellyttää REACH-vaatimustenmukaisuutta alihankkijoiltaan.

Lisäksi Ruukki seuraa jatkuvasti erityistä huolta aiheuttavien aineiden SVHC-luetteloa (Substance of Very High Concern) ja ilmoittaa tarvittaessa asiakkailleen tuotteista olevista SVHC-aineista.

 

Lue lisää REACH-asetuksesta Euroopan komission sivuilta https://echa.europa.eu/fi/regulations/reach

 

Lisätietoa Ruukkiin ja REACH-asetukseen liittyvistä asioista saat Ruukin paikalliselta myyntiedustajalta.

Ympäristöselosteet 

Ympäristöselosteet sisältävät tietoja tuotteiden raaka-aineista, tuotannon energiankulutuksesta ja syntyvistä päästöistä sekä tuotteen kierrätyksestä. Ympäristöselosteet ovat standardoitu tapa esittää tiedot Ruukin tuotteiden ympäristövaikutuksista luotettavasti. Ympäristöselosteet perustuvat Ruukin tuotannon elinkaarianalyysiin ja noudattavat kansainvälisten standardien EN 15804 ja EN ISO 14025 vaatimuksia.

Tutustu Ruukin tuotteiden ympäristöselosteisiin