Turvallinen asennus

Rakennustyömaan työturvallisuusriskejä ovat muun muassa: 

 • raskaiden kuormien nostaminen 
 • työskentely korkealla 
 • työskentely suurilla rakennustyömailla 

Riskit otetaan huomioon Ruukin projektinjohdon lisäksi tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, ja ne pyritään minimoimaan. 

 

18776-29

Nostoturvallisuus

Asennuskohteen nostoturvallisuutta on parannettu esimerkiksi lisäämällä teräsrakentamisessa käytettyihin Ruukin WQ-palkkeihin ja elementteihin reiät nostosilmukoita varten. Nostosilmukat asennetaan tehtaalla valmiiksi tai ruuvataan paikoilleen työmaalla. Kun silmukoihin pujotetaan nostoketju, elementti tai palkki voidaan nostaa turvallisesti. Painavissa ja hankalanmuotoisissa kappaleissa on kiinteät nostosilmukat tai reiät nostoapuvälineitä varten. 

Vilkkaalla työmaalla raskaan kuorman nostaminen voi olla vaarallista varsinkin, jos nostotapa on väärä. Ruukki on pienentänyt riskiä kehittämällä helppokäyttöisiä apuvälineitä, kuten teräskatteiden nostamiseen tarkoitetun nippunostimen. 

 

dsc_0032.nef

Turvallisesti korkealla 

Ruukki on kehittänyt kantaviin poimulevyihin kiinnitettävän turva-ankkurin, joka parantaa kattoasennuksen ja muiden kattotöiden turvallisuutta. Ankkuriin kiinnitetään patentoitu ja CE-merkitty turvaköysi.  

safely-together

Turvallisesti yhdessä

Ruukki tekee aktiivista työturvallisuustyötä sekä oman toimituksensa puitteissa että yhdessa muiden toimijoiden kanssa työmailla. Mitä useampi urakoitsija projektin eri vaiheisiin osallistuu, sitä suuremmat ovat riskit, joten riskit ovat erityisesti yhteistyömaiden ongelma. Ruukki parantaa työmaaturvallisuutta tekemällä tiivistä yhteistyötä kaikkien työmaan toimijoiden kanssa. Ruukilla uskotaan, että yhteistyöllä on ratkaiseva rooli rakennusteollisuuden turvallisuuden parantamisessa