Turvallisuus on ykkösasiamme

Edistämme työturvallisuutta aktiivisesti kaikissa tuotteen valmistuksen, toimituksen ja käytön vaiheissa. Sitoutumisemme turvallisuuteen näkyy kaikessa toiminnassamme. Tuotteemme on suunniteltu niin, että niiden valmistus, asennus ja käyttö on turvallista. Haluamme kasvaa yhdessä kumppaneidemme kanssa ja olla työturvallisuudessa maailman ykkösnimi.

safe-materials-and-components

Turvalliset materiaalit ja komponentit 

Materiaalimme ovat turvallisia käyttää. Terveys- ja turvallisuusriskit minimoidaan jatkuvalla tuotekehityksellä, valvonnalla ja testauksella. Asiakkaille kerromme avoimesti tuotteiden asianmukaisesta käytöstä ja niiden sisältämistä aineista.

Lisätietoja materiaaliturvallisuudesta
 
accident-free-isntallation

Turvallinen asennus 

Teollisesti valmistettujen seinäelementtien ja sandwich-paneelien asentaminen on nopeaa ja turvallista, ja rakennuspaikalla tarvitaan tavallista vähemmän työvoimaa. Lisäksi tuotteisiimme on rakennettu valmiiksi asennusturvallisuutta parantavia turvallisuusratkaisuja ja -välineitä

Lisätietoja turvallisesta asennuksesta  
end-user-safety

Loppukäyttäjän turvallisuus  

Ratkaisumme ovat turvallisia läpi koko elinkaarensa.

Kattotuotteidemme asentaminen on turvallista ja kunnossapito on vaivatonta sukupolvesta toiseen. Ruukki-katolle tarvitsee kiivetä vain harvoin. Kattoturvatuotteiden ansiosta kattotöihin pääsee kuitenkin vaivatta ja vältetään tarpeettomat riskit. 

Tulipalo on riskitekijä kaikissa rakennuksissa. Teräsrunkorakenteiden ratkaisumme mahdollistavat erittäin korkean tason paloturvallisuuden kustannustehokkaasti. Ruukki® sandwich-paneeleista voidaan muodostaa palonkestäviä rakenteita, jotka täyttävät jopa korkeimmat paloturvallisuusvaatimukset.