Teräsrungot tuoteosana

Teräsrungot tuoteosana

Tuoteosaurakointimme sisältää teräsrunkojen suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen kokonaisuutena yhdeltä toimijalta. Asiakkaamme hyötyvät kun koko prosessi voidaan optimoida yhtenä kokonaisuutena.

Pitkä kokemuksemme ja vuosien varrella testatut toimintatapamme teräsrunkourakoitsijana antavat meille selkeän näkemyksen siitä minkälainen on onnistunut projektitoteutus. Omien suunnittelijoidemme ja projektipäälliköidemme kanssa voimme tukea asiakkaitamme optimaalisen runkoratkaisun toteuttamisessa aina projektikehityksestä työmaalle asti.

4D BIM-mallinnus kattaa koko projektin suunnittelusta, materiaalihankinnasta ja osavalmistuksesta aina rakennustyömaalla tapahtuvaan asennukseen. Seuraamme tarkasti tuotantoprosessia ja voimme reagoida muutoksiin pienellä varoitusajalla. Asiakkaamme näkevät projektin vaiheet selkeästi, joten kokonaisuus pysyy täysin asiakkaan hallinnassa. Lisäksi esimerkiksi budjetoinnissa sekä resurssien ja riskien hallinnssa hyödynnämme projektinhallintatyökalujamme.

 

Ratkaisuun kuuluvat palvelumme

Project-development

PROJEKTIKEHITYKSEN TUKEMINEN

Työn lähtökohtana ovat aina asiakkaamme tavoitteet, tarpeet ja odotukset. Tästä syystä teemme tiiviistä yhteistyötä rakennuttajien, suunnittelijoiden ja pääurakoitsijoiden kanssa jo projektin alkuvaiheessa. Suunnittelu-, tuotanto- ja asennusosaamisemme on ainutlaatuista, joten meiltä saatuja tietoja voi luotettavasti käyttää suunnittelun ohjauksessa, kustannusarviossa ja aikataulutuksessa. Projektin alkuvaiheessa kaikki projektiin osallistuvat saavat meiltä näkemyksen rakennusprojektin etenemisestä ja valmiin kiinteistön toiminnasta. 
Materiaalit ja ratkaisut valitaan halutun ympäristöluokituksen perusteella ja sovitetaan nopean ja tehokkaan teollisen rakennusprosessin vaatimuksiin.

Lue lisää
Design

TUOTEOSASUUNNITTELU

Kun tuoteosasuunnittelu liitetään projektitoimitukseen, projektitiimi voi hyödyntää suunnittelijoidemme tuoteosaamista ilman välikäsiä. Näin varmistetaan, että komponenttien valmistus ja asennus on mahdollisimman tehokasta.
Suunnittelijoillamme on kattava ja pitkä liike-, logistiikka- ja teollisuusrakennusten suunnittelukokemus. Uusimmat suunnittelutyökalut sekä ajantasaiset tekniset asiakirjat ja piirustukset nopeuttavat rakentamista ja pienentävät kustannuksia kaikille osapuolille.
BIM-main-picture

RAKENNUKSEN TIETOMALLINNUS (BIM)

Rakennusprojektien hallinnassa hyödynnämme rakennusten tietomallinnusta. Käytämme sitä projektin suunnitteluvaiheesta aina komponenttituotantoon ja asennukseen asti poikkeuksellisen kehittyneellä ja käytännöllisellä tavalla. Tämä mahdollistaa asiakkaillemme kustannustehokkaat ratkaisut sekä laadukkaan lopputuloksen. Työkalun tarkka ja nopea 4D-mallinnusympäristö perustuu rakennusta virtuaalisesti mallintavaan ja kattavaan tuotetietoon. Jokaiseen rakennuskomponenttiin on liitetty tieto sen valmiusasteesta kuudessa vaiheessa - aina suunnittelun lähtötiedoista valmiiseen asennuseen.

Laaditut mallit voidaan jakaa eteenpäin projektin muille suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Rakenteiden yksityiskohtaiseen 4D-suunnitteluun ja optimointiin käytetään SCIA Engineer -ohjelmistoa.

Tietomallinnuksen edut asiakkaallemme

  • Digitaalisiin malleihin perustuva suunnittelu parantaa työmaaturvallisuutta simuloidun asennusjärjesyksen avulla.
  • Ratkaisut voidaan optimoida visualisoimalla suunnittelun aikana syntyneet ideat ja muutokset.
  • Huolellinen ennakkosuunnittelu vähentää häiriöitä ja ongelmia rakennustyömaalla.
  • Projektin seuranta on läpinäkyvää ja viestintä sujuvaa.
  • Projektin edistymistä voidaan seurata reaaliaikaisesti.
  • Projekti pysyy aikataulussa ja budjetissa.

Digitaalisia mallinnustietoja käytettiin ensi kerran jo vuonna 1996 Ruukin automaattisella saha- ja poralinjalla. Vuonna 2001 3D-mallinnusjärjestelmä liitettiin Ruukin toiminnanohjausjärjestelmä SAPiin. BIMin hyödyntämistä projektin elinkaaren eri vaiheissa kehitetään edelleen jatkuvasti.
frame-and-envelope-optimization2

RAKENNUSKOMPONENTTIEN VALMISTUS

Tuotteemme valmistetaan teollisesti työmaakohtaisten teknisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti. Rakentamisen komponentit valmistetaan tarkasti suunnitelmien mukaan, jolloin työmaalla tehtävä työ vähenee. Työmaan toiminta on tehokasta myös monimutkaisia ratkaisuja käytettäessä ja lopputuloksena koko projektitiimin työtaakka helpottuu.

Tehtaillamme työskentelee hitsauksen, kokoonpanon, pintakäsittelyn, pinnoittamisen ja muiden erikoisalojen kokeneita ammattilaisia. Tinkimätön laadunhallintajärjestelmämme varmistaa tuotannon turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden.

Lisätietoja Ruukin teräsrunkojen valmistuspaikoista
Lisätietoja sertifikaateista ja todistuksista

frame-and-envelope-optimization1

RAKENNUSKOMPONENTTIEN ASENNUS

Asennuspalvelumme kattavat Ruukin rungot ja lisäoptiona Ruukin kuorirakenteet samoissa projekteissa. Kokeneet ja ammattitaitoiset projektipäällikkömme ja asennustiimimme toimivat tiiviissä yhteistyössä työmaan johdon kanssa. Työt hoidetaan turvallisesti ja ammattimaisesti ajallaan. Ruukilla on vuosikymmenten kokemus paikallisesta toiminnasta rakennusprojekteissa Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa.
Kiinnitämme erityistä huomoiota asennustyön hallintaan ja käytämme poikkeuksellisen turvallisia työtapoja. Projektipäälliköt, rakennuspäälliköt ja työnjohtajat pitävät meillä huolen siitä, että laatu pysyy tasaisen korkeana.

Uusimpien ohjelmistojen, erikoistuneiden tuotantolaitosten, sekä rakennus- ja asennustiimien joustavuuden ansiosta koko prosessi suunnittelusta valmistuksen kautta asennukseen on saumatonta, jolloin rakennusprosessi nopeutuu ja kustannukset pysyvät kurissa. 
 

Ratkaisuun kuuluvat tuotteet

Monikerroksisten rakennusten rungot

Esivalmistettujen runkoelementtien käyttö nopeuttaa rakentamista ja tehostaa rakennustyömaan toimintaa. Tyypillisessä monikerroksisessa rakennuksessa käytetään liittopilareita sekä hitsattuja WQ- ja UWQ-kotelopalkkeja. Järjestelmä on suunniteltu pitkiä jännevälejä ja matalia välipohjia ajatellen, joten tilaratkaisuista voidaan suunnitella joustavia, käytännöllisiä ja tehokkaita.

Yksikerroksisten rakennusten runko- ja vaippatoimitukset

Erityisesti pitkiä jännevälejä vaativissa rakennuksissa räätälöidyt teräsristikot ovat kustannuksiltaan ja materiaalinkäytöltään erityisen tehokas ratkaisu. Teräsristikoita käytettäessä reititykset voidaan yleensä toteuttaa joustavasti, koska johdot ja putket voidaan vetää rakenteen lävitse. Ruukin yksikerroksisissa rungoissa hyödynnetään erilaisia pilari- ja kehäelementtiratkaisuja, jotka yhdistetään yleensä putkipalkkiristikoihin.

Case artikkeli

Referenssit

DnB NOR pääkonttori

Oslon keskustaan rakennettavasta finanssi-konserni DnB NOR:n uudesta pääkonttorista tulee poikkeuksellinen kennomaisen ja moniportaisen rakenteensa vuoksi.

Alma Median pääkonttori

Teräsrunko mahdollistaa monimuotoisen ja kaupunkikuvaan arkkitehtonisesti hyvin sopien toimitilojen rakentamisen.

Logistiikkakeskus MegaHub

Ruukin kokonaistoimitus suunnittelusta asennukseen

Ota yhteyttä