Rungon ja vaipan investointien optimointi

Rungon ja vaipan investointien optimointi

Erityisesti rakennuttajille suunnattu rungon ja vaipan optimointi on kattavin palvelukonseptimme, jossa yksikerroksisen rakennuksen investointi- ja käyttökustannukset selvitetään jo projektin alkuvaiheessa. Runko ja vaippa suunnitellaan projektikohtaisten tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti. Optimointi kattaa myös rakennuksen energiakustannukset koko sen elinkaaren ajalta, LVI-järjestelmä mukaan lukien.

Ratkaisuun kuuluvat palvelut

Project-development

PROJEKTIKEHITYKSEN TUKEMINEN

Työn lähtökohtana ovat aina asiakkaamme tavoitteet, tarpeet ja odotukset. Tästä syystä teemme tiiviistä yhteistyötä rakennuttajien, suunnittelijoiden ja pääurakoitsijoiden kanssa jo projektin alkuvaiheessa. Suunnittelu-, tuotanto- ja asennusosaamisemme on ainutlaatuita, joten meiltä saatuja tietoja voi luotettavasti käyttää suunnittelun ohjauksessa, kustannusarviossa ja aikataulutuksessa. Projektin alkuvaiheessa kaikki projektiin osallistuvat saavat meiltä näkemyksen rakennusprojektin etenemisestä ja valmiin kiinteistön toiminnasta. 
Materiaalit ja ratkaisut valitaan halutun ympäristöluokituksen perusteella ja sovitetaan nopean ja tehokkaan teollisen rakennusprosessin vaatimuksiin.
Design

TUOTEOSASUUNNITTELU

Kun tuoteosasuunnittelu liitetään projektitoimitukseen, projektitiimi voi hyödyntää suunnittelijoidemme tuoteosaamista ilman välikäsiä. Näin varmistetaan, että komponenttien valmistus ja asennus on mahdollisimman tehokasta.
Suunnittelijoillamme on kattava ja pitkä liike-, logistiikka- ja teollisuusrakennusten suunnittelukokemus. Uusimmat suunnittelutyökalut sekä ajantasaiset tekniset asiakirjat ja piirustukset nopeuttavat rakentamista ja pienentävät kustannuksia kaikille osapuolille.
BIM-main-picture

RAKENNUKSEN TIETOMALLINNUS (BIM)

Rakennusprojektien hallinnassa hyödynnämme rakennusten tietomallinnusta. Käytämme sitä projektin suunnitteluvaiheesta aina komponenttituotantoon ja asennukseen asti poikkeuksellisen kehittyneellä ja käytännöllisellä tavalla. Tämä mahdollistaa asiakkaillemme kustannustehokkaat ratkaisut sekä laadukkaan lopputuloksen. Työkalun tarkka ja nopea 4D-mallinnusympäristö perustuu rakennusta virtuaalisesti mallintavaan ja kattavaan tuotetietoon. Jokaiseen rakennuskomponenttiin on liitetty tieto sen valmiusasteesta kuudessa vaiheessa - aina suunnittelun lähtötiedoista valmiiseen asennuseen.

Laaditut mallit voidaan jakaa eteenpäin projektin muille suunnittelijoille ja urakoitsijoille. Rakenteiden yksityiskohtaiseen 4D-suunnitteluun ja optimointiin käytetään SCIA Engineer -ohjelmistoa.

Tietomallinnuksen edut asiakkaallemme

  • Digitaalisiin malleihin perustuva suunnittelu parantaa työmaaturvallisuutta simuloidun asennusjärjesyksen avulla.
  • Ratkaisut voidaan optimoida visualisoimalla suunnittelun aikana syntyneet ideat ja muutokset.
  • Huolellinen ennakkosuunnittelu vähentää häiriöitä ja ongelmia rakennustyömaalla.
  • Projektin seuranta on läpinäkyvää ja viestintä sujuvaa.
  • Projektin edistymistä voidaan seurata reaaliaikaisesti.
  • Projekti pysyy aikataulussa ja budjetissa.

Digitaalisia mallinnustietoja käytettiin ensi kerran jo vuonna 1996 Ruukin automaattisella saha- ja poralinjalla. Vuonna 2001 3D-mallinnusjärjestelmä liitettiin Ruukin toiminnanohjausjärjestelmä SAPiin. BIMin hyödyntämistä projektin elinkaaren eri vaiheissa kehitetään edelleen jatkuvasti.
frame-and-envelope-optimization2

RAKENNUSKOMPONENTTIEN VALMISTUS

Tuotteemme valmistetaan teollisesti työmaakohtaisten teknisten vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti. Rakentamisen komponentit valmistetaan tarkasti suunnitelmien mukaan, jolloin työmaalla tehtävä työ vähenee. Työmaan toiminta on tehokasta myös monimutkaisia ratkaisuja käytettäessä ja lopputuloksena koko projektitiimin työtaakka helpottuu.

Tehtaillamme työskentelee hitsauksen, kokoonpanon, pintakäsittelyn, pinnoittamisen ja muiden erikoisalojen kokeneita ammattilaisia. Tinkimätön laadunhallintajärjestelmämme varmistaa tuotannon turvallisuuden, laadun ja tehokkuuden.

Lisätietoja Ruukin teräsrunkojen valmistuspaikoista
Lisätietoja sertifikaateista ja todistuksista

frame-and-envelope-optimization1

RAKENNUSKOMPONENTTIEN ASENNUS

Asennuspalvelumme kattavat Ruukin rungot ja lisäoptiona Ruukin kuorirakenteet samoissa projekteissa. Kokeneet ja ammattitaitoiset projektipäällikkömme ja asennustiimimme toimivat tiiviissä yhteistyössä työmaan johdon kanssa. Työt hoidetaan turvallisesti ja ammattimaisesti ajallaan. Ruukilla on vuosikymmenten kokemus paikallisesta toiminnasta rakennusprojekteissa Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa.
Kiinnitämme erityistä huomoiota asennustyön hallintaan ja käytämme poikkeuksellisen turvallisia työtapoja. Projektipäälliköt, rakennuspäälliköt ja työnjohtajat pitävät meillä huolen siitä, että laatu pysyy tasaisen korkeana.

Uusimpien ohjelmistojen, erikoistuneiden tuotantolaitosten, sekä rakennus- ja asennustiimien joustavuuden ansiosta koko prosessi suunnittelusta valmistuksen kautta asennukseen on saumatonta, jolloin rakennusprosessi nopeutuu ja kustannukset pysyvät kurissa.  

Ratkaisuun kuuluvat tuotteet

single-storey

Yksikerroksisten rakennusten runko- ja vaippatoimitukset

Erityisesti pitkiä jännevälejä vaativissa rakennuksissa räätälöidyt teräsristikkomme ovat kustannuksiltaan ja materiaalinkäytöltään erityisen tehokas ratkaisu. Teräsristikoita käytettäessä reititykset voidaan yleensä toteuttaa joustavasti, koska johdot ja putket voidaan vetää rakenteen lävitse. Ruukin yksikerroksisissa rungoissa hyödynnämme erilaisia pilari- ja kehäelementtiratkaisuja, jotka yhdistetään yleensä putkipalkkiristikoihin.

Siirry sivulle

Sandwich-paneelit

Julkisivuverhoukset

Kantavat poimulevyt

Referenssit

Tutustu ratkaisuun liittyviin referensseihin alla.

Bory Mall kauppakeskus

Bory Mallissa on käytetty Ruukin kehittämää Ruukki Forma™ julkisivujärjestelmää, jossa ilmatiiviiseen seinärakenteeseen kuuluu myös julkisivuverhoilu. Ilmatiiveys vähentää lämmitykseen ja viilennykseen käytettävää energiaa.

Logistiikkakeskus MegaHub

Ruukin kokonaistoimitus suunnittelusta asennukseen

Ota yhteyttä