GreenCoat-rzepak

Sertifikaadid ja deklaratsioonid

Ruukki kvaliteeti ja keskkonnaprobleeme hallatakse kvaliteedijuhtimise standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimise standardi ISO 14001 kohaselt. Aastal 2010 katsid sertifitseeritud süsteemid 99 protsenti (2009: 98) tootmisest ja 87% (2008: 80) töötajatest. 

Juhtimissüsteemide kohaselt on protsessid ja toimingute keskkonnaaspektid Ruukkis tuvastatud, eesmärgid püstitatud ning on juurutatud programmid, mille abil need saavutada. Osaks keskkonnajuhtimise süsteemist on tuvastada toimingutega seotud määrustepärased nõuded ja tagada vastavus nende ja vabatahtlike kohustustega. Sidusrühmade vajaduste tuvastamine ja arendamine on samuti oluline osa kvaliteedijuhtimisest ja keskkonnaprobleemidest.

Pideva parenemise tagamiseks hinnatakse süsteeme ja toiminguid regulaarselt nii sise- kui välisaudititega. Auditid määravad, kas süsteemid vastavad nõuetele või mitte. Lisaks sellele määrab juhtkond regulaarselt oma ülevaadetes, kas kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemid vastavad seatud eesmärkidele.