Safety-in-focus

Vastutav partner

Soovime alati pakkuda turvalisust ja õnnetustevaba keskkonda - seda tarnimisest tootmise ja lõppkliendini. Meie pühendumus ohutusele kajastub meie tegevustes. Kõik meie tooted on projekteeritud ohutut valmistamist, paigaldust ja lõppkasutust silmas pidades. Meie eesmärk on kasvada koos oma partneritega ja olla ohutuses maailma esinumber. 

 

Ohutud materjalid ja komponendid

Meie materjalide kasutamine on ohutu. Pidev materjaliarendus, järelevalve ja testid aitavad minimeerida riske tervisele ja ohutusele. Anname kõikide oma toodete kohta klientidele teavet õigeks kasutuseks ja materjalide sisu kohta. 

 

safe-materials-and-components

 

Vastavus regulatsioonidega

Ruukki jälgib pidevalt rahvusliku ja rahvusvahelise seadusandluse ning muude nõuete arengut nagu REACH ja RoHS seoses materjalide ohutuse ja ohtlike ainete sisaldusega ning tegutseb vastavalt sellele alati ennetavalt. Ruukki annab klientidele infot oma toodete keskkonnaalase toimivuse kohta läbi toodete keskkonnadeklaratsioonide (EPD – Environmental Product Declaration).

 

REACH määrus

Euroopa regulatsioon (EC) 1907/2006, mis puudutab kemikaalide registreerimist, hindamist, kinnitamist ja keelustamist (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), jõustus Euroopa Liidus 1. juunil 2007 aastal. REACH määrus kehtib kõikidele tootjatele, importijatele ja kasutajatele, kes kasutavad ohtlikke aineid oma tootmises ja toodetes puhtalt või ainete segudes. Seetõttu kehtib REACH määrus ka terase tootmisele ja terasest toodete, komponentide ning süsteemide valmistamisele.

REACH määruse kohaselt on Ruukki terasest tooted, komponendid ja süsteemid defineeritud kui tooteartiklid mitte kui ained, mistõttu ei ole nad REACH määruse järgi registreerimise subjektid. Siiski impordib Ruukki mõningaid valmistisi oma toodete tootmiseks ja me nõuame oma tarnijatelt täielikku vastavust REACH määrusega.

Me jälgime pidevalt väga ohtlike ainete (SVHC – Substance of Very High Concern) nimekirja ja informeerime oma kliente väga ohtlike ainete osadest meie toodetes, kui see on vajalik.

Kui teil peaks olema küsimusi Ruukki REACH määruse kohta, palun võtke ühendust kohaliku müügipersonaliga.

 

Toodete keskkonnadeklaratsioonid

Toodete keskkonnadeklaratsioonid (EPD - Environmental Product Declarations) sisaldavad informatsiooni toote toormaterjali ja energia kasutuse ning tootmise käigus tekkiva emissiooni kohta, samuti toote taaskasutatavuse kohta. Keskkonnadeklaratsioonid on standardiseeritud viis Ruukki toodete keskkonnamõjude esitamiseks. Keskkonnadeklaratsioonid põhinevad Ruukki tootmise elutsükli analüüsil ja keskkonnadeklaratsioonid on vastavuses standardite EN 15804 ja EN ISO 14025 nõuetega.

 

Ruukki toodete keskkonnadeklaratsioonid:

accident-free-isntallation

Õnnetusteta paigaldus

Järgmised tegurid kujutavad ehituspaikades ohtu tervisele ja ohutusele:

  • raskete koormate tõstmine
  • töötamine kõrgustes
  • töötamine suurtel ehitusplatsidel

Ruukki võtab uuringutes ja arenduses neid riskitegureid arvesse ja üritab neid minimeerida.

 

 

18776-29

Ohutus tõstmisel

Paigalduskohtades tõstmise ohutuse parandamiseks on Ruukki arendanud lahenduse, kus teraskonstruktsioonides kasutatud WQ-taladesse ja elementidesse on tehtud augud tõstmissangade jaoks. Tõstmissangad paigaldatakse tehases või keeratakse paigale kohapeal. Sangadest läbi pandud ketid võimaldavad elemendid ja talad ohutult paigale tõsta. Kinnitatud tõstmissangad või augud tõsteseadmete jaoks on konstrueeritud raskete või mittestandardse kujuga elementide jaoks. Raskete koormate tõstmine kiires ehituskeskkonnas võib olla eluohtlik, kui seda ei tehta kõrgendatud tähelepanuga ohutusele. Nende ohtude minimeerimiseks oleme loonud lihtsalt kasutatavad tarvikud, nagu hulktõstuk, mida kasutatakse teraskatuste tõstmisel.

dsc_0032.nef

Ohutus kõrgetes paikades

Katuseid paigaldavate ja seal töötavate inimeste ohutuse parandamiseks oleme arendanud ohutusankru, mida saab kinnitada laineliste kandvate teraslehtede külge. Töölise ühendamiseks patenteeritud ja CE-märgisega ankruga saab kasutada ohutusköit.

safely-together

Turvaliselt koos

Ruukki propageerib ohutust aktiivselt oma ehitusplatsidel ja ühiskasutusega ehitusplatsidel. Jagatud ehituspaigad kujutavad endast suuremaid ohutusriske, eriti siis, kui ühe projekti erinevates etappides on projektiga seotud rohkem alltöövõtjaid. Seepärast soovime koostööd teha kõikide osapooltega, parandamaks ehituspaiga üldist ohutust. Näeme, et sellel on ehitustööstuse ohutusprobleemide osas oluline roll.

end-user-safety

Lõppkasutaja ohutus

Meie katuseid on ohutu paigaldada ja põlvest põlve lihtne hooldada. Ruukki katusele peate minema väga harva, kuid kui see siiski vajalik on, võimaldavad meie katuselahendused sinna minna ja seal tööd teha mõttetuid riske võtmata. 

Tuleoht on olemas kõikides hoonetes. Meie kergpaneeli disaini saab kasutada konstruktsioonide loomiseks, millel on hea tulepüsivus ja mis vastavad kõrgeimatele tuleohutusnõuetele.