Ruukki_Single_Family_Home_1920x1280 - darkened

Katusetooted ja teenused

Katuse terviklahendused majaomanikele ja katusemeistritele alates planeerimisest kuni paigalduseni.

Katusetooted
Ruukki_Ehrenstrahle_Office - darkened

Ehitustooted ja teenused

Terasel põhinevad tooted klienditoe ja projekteerimisega nii äri- kui ka tööstushoonetele.

Seina- ja katuselahendused
primo-main_1920 darkened

Ettevõttest Ruukki Construction

Tulevikuhoonete ehitamine juba täna

Loe Ruukkist

Poolas, Oborniki tehases toodetud sandwich-paneelide FM Approvals sertifikaat

Ehitusvaldkonna ohutusnormid muutuvad  järjest karmimaks ning tänased investorid tahavad inimelude ja vara kaitse tagamiseks eriti usaldusväärseid lahendusi. Ehitusmaterjalide tootjad on kohustatud läbi viima rangemaid toodete testimisi ja ajakohastama parameetreid. Ei ole palju sandwich-paneelide tootjaid, kes suudavad tagada Ameerika sertifitseerimisasutuse FM Approvals’i poolt heaks kiidetud kõrgeima ohutustaseme. Teatame uhkusega, et FM Approvals’i ülemaailmne sertifikaat anti Ruukki Oborniki tehases valmistatud X-PIR ja mineraalvilla sandwich-paneelidele.

Meie paneelide sertifitseerimine toimus mitmes etapis. Pärast esmast auditit Ruukki tehases tehti järgmisena sandwich-paneelidele USAs komplekssed tulekindlus- ja tugevuskatsed. Erinevalt CE-vastavusmärgise nõuetele vastavatest katsetest, kus kasutatakse üksnes väikeseid labori mõõtmetes näidiseid, teostatakse FM Approvals sertifitseerimisel suuremahulised tuleohutuskatsed eesmärgiga hinnata välisseina elementide süttivust tegeliku tulekahju tingimustes. FM Approvals’i laborites tehtavad katsed hõlmavad tegeliku elu ohuolukordade simulatsioone sandwich-paneelidest ehitatud hoonele, nagu näiteks tulekahju või orkaan. Katsete eesmärk on selgitada välja vaheseinte tegelik vastupidavus sellistes karmides oludes. FM-sertifikaat kinnitab konkreetse  ehitustoote positiivset tulemust kõigis testides.

Ruukki sandwich-paneelide tulekindlus- ja tugevustestides saadud väga head tulemused pakuvad teistele sandwich-paneelide tootjatele tugevat konkurentsi. Normide 4880 ja 4881 alusel saadud sertifikaat kinnitab FM Approvals’i nõuetele vastavust meie sandwich-paneelidel nii sisetarindina (seinad, vahelaed) kui ka välisseintena.

Ruukki paneelidele omistati maksimaalne võimalik kasutusala, sealhulgas puuduvad piirangud ehitise lubatava kõrguse osas. Lisaks on meie sandwich-paneelidel konkurentidega võrreldes lubatud pikemad silded ning suuremad tuule surve- ja imemiskoormused.

Investorile või kinnisvara omanikule on ehitustoodetele antud FM Approvals’i sertifikaat vajalik FM-normidel põhineva kindlustuskatte saamiseks. FM Approvals’i sertifikaate toodetele ja teenustele annab välja maailma suurim kindlustusfirma, USA ettevõte FM Global. Sertifitseeritud lahenduste kasutamine aitab oluliselt vähendada kahjuriske, nagu hoone hävimine ja äritegevuse katkemine. FM-sertifikaadi kehtivuse ja kvaliteedinõuete järgimise tõendamiseks viiakse tootmisüksustes läbi regulaarseid auditeid.  

Peatselt avaldame FM-sertifikaadi ja asjakohase teabe oma veebisaitidel ja turundusmaterjalides. Edaspidi pannakse sertifitseeritud paneelide pakenditele vastavad etiketid.

Lisainfo saamiseks võtke ühendust Ruukki müügiesindajatega.