Ruukki_Single_Family_Home_1920x1280 - darkened

Katusetooted ja teenused

Katuse terviklahendused majaomanikele ja katusemeistritele alates planeerimisest kuni paigalduseni.

Katusetooted
Ruukki_Ehrenstrahle_Office - darkened

Ehitustooted ja teenused

Terasel põhinevad tooted klienditoe ja projekteerimisega nii äri- kui ka tööstushoonetele.

Seina- ja katuselahendused
primo-main_1920 darkened

Ettevõttest Ruukki Construction

Tulevikuhoonete ehitamine juba täna

Loe Ruukkist

Teade jagunemise kohta

Lugupeetud koostööpartner

Käesolevaga teatame, et Ruukki Products AS (registrikood: 10082335; edaspidi Ruukki) jaguneb eraldumise teel nii, et omdandavaks ühinguks on Tibnor Estonia AS (registrikood: 14360392; edaspidi Tibnor). Juba täna on Ruukki ja Tibnori tegevussuunad selgesti eristuvad ning jagunemine teostatakse, et SSAB (Ruukki) grupi tegevust paremini korraldada.

Jagunemisel annab Ruukki Tibnorile üle varem Tibnori ärisuunale kuulunud lepingud, asjad ja kohustused.

Jagunemise käigus üleantud lepingute sisu ei muutu ning need kehtivad senisel kujul edasi. Jaguneva ühingu kohustuste eest, mis on tekkinud enne jagunemise kandmist äriregistrisse, vastutavad jagunemisel osalevad ühingud solidaarselt. Juhul, kui võlausaldaja ei saa nõuda oma nõude rahuldamist, ja põhistab, et jagunemine võib ohustada nõude täitmist, on võlausaldajal õigus nõuda oma nõude tagamist kuue kuu jooksul pärast jagunemise kande tegemist äriregistrisse ja vastava teate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Ülemineku kuupäevaks on 1.01.2018. Alates 1.01.2018 tuleb kõik Tibnori ärisuunaga seotud arved esitada Tibnor Estonia AS'ile . Varem esitatud arveid jagunemine ei mõjuta. Jagunemine ei mõjuta ka Ruukki esitatud arvete tasumist. Alates 01.01.2018 esitab Tibnori ärisuunaga seotud arved Tibnor Estonia AS.

Ettevõtte nimi: Tibnor Estonia AS
Äriregistri kood: 14360392
Käibemaksukohuslase nr: EE102021877
Aadress: Männiku tee 140, 75511 Saku vald, Harjumaa
Pank: SEB Helsinki, FI
IBAN: FI1033010001153014
SWIFT: ESSEFIHX
Telefon: +372 65 88 920
E-post: metall.ee@tibnor.com

10.11.2017