Ruukki_Single_Family_Home_1920x1280 - darkened

Katusetooted ja teenused

Katuse terviklahendused majaomanikele ja katusemeistritele alates planeerimisest kuni paigalduseni.

Katusetooted
Ruukki_Ehrenstrahle_Office - darkened

Ehitustooted ja teenused

Terasel põhinevad tooted klienditoe ja projekteerimisega nii äri- kui ka tööstushoonetele.

Seina- ja katuselahendused
primo-main_1920 darkened

Ettevõttest Ruukki Construction

Tulevikuhoonete ehitamine juba täna

Loe Ruukkist

Ruukki kirjutas alla süsinikuvaba ehitamise visioonile

Ruukki Construction toetab Maailma Rohelise Ehituse Nõukogu (WGBC) visiooni täielikult süsinikuneutraalsest ehitusest 2050. aastaks. Igal pool maailmas 23.–29. septembrini toimunud Maailma Rohelise Ehituse Nädala ürituste raames esitatati üleskutse kogu ehitussektorile.

Hoonetel on palju suurem potentsiaal vähendada süsinikuheidet kui näiteks liiklusel. Globaalselt tuleb hoonetest umbes 39% kogu energiaga seotud süsinikdioksiidi heitest. 

Umbes 30% sellest tuleb ehitusmaterjalide tootmisest ja ehitustöödest ning 70% hoone kasutusest, näiteks kütmisest.

WGBC raportis on süsinikuneutraalsuse määramise aluseks hoone terve olelustsükkel, alates toormaterjali tootmisest kuni kasutusfaasi ja hoone lammutamiseni ning selle osade taaskasutuse ja ringlussevõtuni. Ruukki on pikka aega edendanud olelustsüklil põhinevat lähenemisviisi. Väike investeering toote kvaliteeti võib vähendada olulisel määral energiatarbimist kasutusfaasis, pikendada hooldusvälpasid või parandada komponentide taaskasutuse või ringlussevõtu võimalusi.

Ruukki on tugevalt pühendunud uutele, keskkonnasõbralikele tulevikuinnovatsioonidele. Suur osa Ruukki Constructioni tegevusest on suunatud süsinikuneutraalse ühiskonna loomisele.
 

Toormaterjal ja tootmine

Umbes 20–30% Ruukki emaettevõtte SSAB toormaterjalist on ringlussevõetud teras. SSAB ambitsioonikas eesmärk on loobuda süsinikupõhisest terasetootmisest ja asendada see 2045. aastaks vesinikupõhise protsessiga. Eesmärk on vähendada CO2 heidet 25% aastaks 2025 ja kõrvaldada see täielikult aastaks 2045.

Ringlussevõetud materjali kasutamine on olulisel kohal ka Ruukki lõpptoodangus. Näiteks üle 70% sandwich-paneelide isolatsiooniks kasutatavast klaasvillast on ringlussevõetud materjal.

Keskkonnasõbralikkus laieneb ka pinnakatetele. Ruukki katuste ja fassaadide GreenCoat pinnakatete tootmises on oluline osa fossiilsest õlist asendatud rapsiõliga. Kõrge kvaliteediga pinnakatteid kasutatakse pikema elueaga toodete valmistamiseks, toodete parema kestvuse tagamiseks muutuvates tingimustes ja toodete taaskasutamise võimaldamiseks.
 

Transport

Ruukki Construction planeerib ehitustoodete tarnimise nii, et see oleks tõhus. See tähendab, et sõidukid sõidavad täis koormaga ja toovad tagasiteel tehasesse toormaterjali. See vähendab sõitude arvu, piirab läbisõitu ja suurendab säästlikkust.

Terastooteid on muude sarnaste toodetega võrreldes palju tõhusam transportida, mis vähendab süsinikdioksiidi heidet. Võtame näiteks 150 ruutmeetrise katusepinnaga eramaja. Teraskatuse ruutmeeter kaalub umbes 5 kg, samas kui sarnase keraamilisest kivist katusekatte ruutmeeter kaalub 40 kg. 20-tonnise kandevõimega veoautole mahub teraskatuse materjali umbes 27 eramaja jaoks. Keraamilisest plaadist katusekatte transportimine 27 sellise maja jaoks nõuaks seevastu 8 veoautot.
 

Energiasäästlikkus

Ehitustoodetest tagavad Ruukki sandwich-paneelid lisaks suurepärastele isolatsiooniomadustele ka kogu hoone hea õhutiheduse, mis vähendab kütte- ja jahutuskulusid. Sandwich-paneele kasutatakse tavaliselt suurte tööstus- ja logistikahoonete ehitamiseks, kus need aitavad heiteid vähendada olulisel määral.

Hoone fassaadi integreeritud PV-elemendid võivad toota ka osa hoones tarbitavast energiast ja aitavad seega veelgi vähendadasüsinikujalajälge hoone kasutusfaasis.
 

Taaskasutus ja ringlussevõtt

Isegi pika kasutuseaga tooted tuleb ükskord kasutuselt kõrvaldada. Lisaks pikaealisusele pööratakse teadus- ja arendustegevuses tähelepanu ka taaskasutusele ja toormaterjali ringlussevõtule pärast hoone kasutuselt kõrvaldamist. Terasest komponendid saab alati ja täielikult (100%) ringlusse võtta.