Ruukki_Single_Family_Home_1920x1280 - darkened

Katusetooted ja teenused

Katuse terviklahendused majaomanikele ja katusemeistritele alates planeerimisest kuni paigalduseni.

Katusetooted
Ruukki_Ehrenstrahle_Office - darkened

Ehitustooted ja teenused

Terasel põhinevad tooted klienditoe ja projekteerimisega nii äri- kui ka tööstushoonetele.

Seina- ja katuselahendused
primo-main_1920 darkened

Ettevõttest Ruukki Construction

Tulevikuhoonete ehitamine juba täna

Loe Ruukkist

Lappeenranta tehnikaülikooli LUT uuenenud õppehooned innustavad koostööle

Fassaadil kasutatud Cor-Ten peab au sees möödunud aegu

LUT-ülikool ehk Lappeenranta-Lahti tehnikaülikool on tehnika- ja majandusalasele teadustegevusele ning haridusele spetsialiseerunud teadusülikool. Lappeenrantas tegutsevad samas hoones nii rakendusteaduste kõrgkool kui ka tehnikaülikool. Kesksel kohal on 1970ndatest pärit peahoone, mis sai 2016.–2018. aastatel tehtud täieliku renoveerimise käigus uue näo.

„Uuenduskuuri käigus jäi alles ainult hoone karkass. Ruumiplaani muudeti ja laiendati. Kapitaalremondi käigus uuendati ka fassaad,“ räägib Tampere arhitektuuribüroo Aihio Arkkitehdit arhitekt Piia Viitanen. Piia Viitanen juhtis hoone arhitektuurilise lahenduse koostamist.

Ruukki tarnis LUT-ülikooli renoveeritud peahoone Cor-Ten fassaadikassetid.

Uus, kuid ka vana

Hoone kohandamisel uueks aastatuhandeks loobuti rangest 3–5-kihilisest struktuurist. Praegu on hoones olevad ruumid eri kõrgusega ja kui varem domineerisid siin koridorid, siis nüüd on võimalused mitmekesisemad. Inimestele loodi loomulikud kohtumispaigad sarnaselt linnades olevate turuplatsidega.

Hoone asukoha ja looduselementide toomiseks interjööri avati vaated selle piirkonna maastiku pärlile – Saimaa järvele.

„Põhjaliku uuenduskuuriga saavutatakse tavaliselt suurepärane tulemus. Rikkumata piirkondades on korralik renoveerimine nii majanduslikust kui ka keskkonna seisukohast mõistlikum valik kui lammutamine ja uue ehitamine,“ mõtiskleb Piia Viitanen.

Mitte ainult välisilme, vaid ka kasutajad

Hoone kavandamisel peeti silmas selle kasutajaid. Iga kahe nädala järel toimunud planeerimiskoosolekutel osalesid nii üliõpilased kui ka ülikooli töötajad.

Piia Viitanen selgitab, et põhiidee oli luua keskkonnasäästlik ülikoolilinnak, kus loovust edendavad käsikäes kogukonnavaim ja kogukonna tegevused. See ongi õppeasutuse tähtsaim eesmärk. Hoone ei tähenda pelgalt seinu, lagesid, põrandaid ja muid tarindeid, vaid see on koht, kus saavad kokku intelligentsed inimesed, et jagada teadmisi ja luua uut.

Funktsionaalseks kriteeriumiks oli ruumide paindlikkus. Piia Viitanen kirjeldab paindlikkust praktikas: näiteks ehitati laboriruumid selliselt, et samu ruume saavad kasutada nii rakendusteaduste kõrgkooli kui ka tehnikaülikooli tudengid. Teiseks näiteks on söökla, mida saab pärast sulgemist kasutada muul otstarbel.

Hoone keskkonnahoidlikkus tuleneb materjalidest ja lahendustest. Kasutatud on puitu, hoone on madalatemperatuurilise kasutusega, katusel on päikesepaneelid ning osa vaipu on kootud merre jäänud kalavõrkudest.

Cor-Ten ja vana aja hõng

Hoone fassaad renoveeriti osaliselt, töö käigus paljastus algne tellissein. Uue fassaadi kattematerjalina kasutati Ruukki tarnitud Cor-Ten fassaadikassette. Fassaadimaterjal valiti välja mitme eri võimaluse seast, eesmärgiks seati julge ja iseloomulik välisilme.

„Cor-Ten on ehtne ja lihtne materjal, mis sobib hoonele väga hästi. Selle kasutamisega suhtume austusega ka hoone vanasse punasesse tellisseina. Tõime vana kõrvale uue, see on tõeliselt nüüdisaegne lahendus, millega ei üritata imiteerida vanu materjale ja välisilmet,“ nendib Piia Viitanen.

Piia Viitaneni arvates on Cor-Ten renoveerimiseks suurepärane materjal, mis sobib hästi nii tellise kui ka betooniga. See on ka keskkonnahoidlik valik, kuna selle pinda pole vaja töödelda ega aastate möödudes hooldada.

„Cor-Ten on mu lemmikmaterjal, see on muutuv ja ilus, pinnale tekib paatina ja detaile saab kaunilt teostada. Kõik see tõstab hoone väärtust,“ kiidab Piia Viitanen.

Cor-Ten’i on näha ka hoone interjööris: Piia Viitaneni juhitud töörühmale tehti ülesandeks disainida mööbel, milles kasutatud vasetoonides kordub Cor-Ten’i värv.

Aega kavandamiseks, palju detaile

LUT-ülikooli peahoonel olevatele Cor-Ten kassettidele anti 35 eri detailiga kordumatu nägu. Arhitekt Piia Viitaneni sõnul saavutati see eduka koostööga.

„Olen Ruukkilt saadud abi ja toega väga rahul, see tegi meie töö palju lihtsamaks,“ on Piia Viitanen tänulik ja jätkab:

„Seejuures on parim, et rahul on ka hoone kasutajad. Olen kuulnud üliõpilasi rääkimas, et neil on nüüd võrratu õppehoone. Selline vahetu tagasiside teeb mulle suurt rõõmu.“