Sügisene katusehooldus

Sügise saabudes on mõistlik anda hinnang ka katuse hetkeolukorrale. Esimeste tugevamate tuulte ootuses on mõistlik kontrollida, et katuselt ei paistaks lahtisi detaile ega väsinud kinnitusi. Pärast lehtede langemist on tarvilik kindlasti puhastada neelud ja rennid.

Hooldustoimingud

Tehke kontrollimise ajal vähemalt järgmisi hooldustoiminguid: 
• eemaldage katuselt prügi ja puhastage katus mustusest (pehme hari ja vesi, survepesu <100 baari, asjakohased pesemisained)
• puhastage neelud ja vihmaveesüsteem, tagage vee takistusteta äravool katuselt
• vahetage välja defektsed ja pingutage lõtvunud kinnitused.

Katuse pesemine

Määrdunud või plekilisi kohti pesta pehme harja ja veega. Katuse külge kinni jäänud mustuse võib maha pesta üldpuhastusvahendiga või värvkattega pindade puhastamiseks ette nähtud pesuvahendiga. (Vt Pesuvahendi ja värvi tabel lk 7.) Katust loputatakse suunaga ülevalt allapoole, et pesuvahend korralikult maha loputada. Lõpuks tuleb veel vihmaveesüsteeme veega loputada.

Parandus- ja hooldusvärvimine

Pinnakattele tekkinud kahjustused tasub alati ära parandada. Parandamata pinnadefektid lühendavad toote kasutusiga. Värvimisel tuleb kasutada värvkatte parandamiseks sobivaid värve. Enne parandusvärvimist tuleb kriimustatud koht puhastada mustusest lakibensiiniga. Pärast kuivamist kaetakse kriimustatud kohad võimalikult peenikese pintsliga 1–2 korda. Teraskatus vajab hooldusvärvimist 10–30 aasta möödumisel katuse paigaldamisest. Hooldusvärvimise aeg sõltub katuse värvitoonist, pinnakattest, hoone asukohast, ilmakaartest ja ümbritsevatest keskkonnatingimustest. Üldreeglina võib öelda, et tumedad toonid vajavad värvimist varem kui heledamad toonid.
Kui katuse hooldusvärvimine hõlmab kogu katust, tuleb kontrollida värvkatte nakkumist aluspinnaga. Enne ülevärvimist tuleb vana värvkate puhastada kattematerjali tootja soovitatud pesuvahendiga (vt Pesuvahendi ja värvi tabelit), kogu vana irdunud värv eemaldatakse ja võimalik rooste lihvitakse hoolikalt maha. Roostest puhastatud kohad ja kohad, kust vana pinnakate on eemaldatud, tuleb kruntida katusekatte tootja soovitatud roostetõkke-kruntvärviga. Tegelik värvimine tuleb teha antud pinnakattele sobiva värviga või värvikombinatsiooniga 1–2 korda.

Parandustööd

Väikeseid parandustöid võite teha iseseisvalt kohe pärast kahjustuse avastamist. Suuremad parandustööd tellige alati katusetöödele spetsialiseerunud ettevõttelt. Kui katusel on olemas kehtiv garantii, võtke ühendust garantii andnud ettevõttega.

Täpsemalt lugege Ruukki katusehooldusjuhistest.

Kui selgub, et katus vajab vilunumat kätt, siis abi leiate Ruukki Partneriltelt ja katusemeistritelt.