Sõlmisime koostöölepingu töötukassaga

Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel allkirjastas 22. novembril Pärnumaal koostööleppe Ruukki Products ASga. Lepe sõlmiti ettevõtetes kohapeal, allkirjastajaks Ruukki Products ASst prokurist Tarmo Rannak.

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa sõnul hindab töötukassa ettevõtte valmisolekut pakkuda töökohapõhise väljaõppe võimalust ka vähese töökogemusega noortele ja terviseprobleemidega inimestele. „Läbi koostöö aitame kaasa inimeste oskuste arendamisele, uute võimaluste tekkimisele, tööotsijate jõudmisele tööturule. Kaasame ettevõtte töötajaid tööturuteemalistele infopäevadele, koolitustele, töömessidele, samuti oleme korraldanud ettevõtte külastusi, kuhu oleme kaasanud tööotsijaid – aitame leida töötajaid. Koostöö personalijuhiga on olnud väga professionaalne ning avatud. Ettevõte on orienteeritud lahenduste leidmisele ning tuleb alati kaasa uute võimaluste proovimisega. Samuti on alati oldud valmis pakkuma erinevatele sihtgruppidele sobivat tööd,“ rääkis Mets.

Ruukki Products AS personalijuht Inna Anson kinnitab samuti, et koostöö töötukassaga on aastate jooksul kujunenud väga sujuvaks. „Töötukassaga on hea koostööd teha. Eelkõige seetõttu, et saab professionaalset abi ja nõustamist tööturu teenuste, koolituste, töötajate värbamise ja muu osas. Koostöös oleme leidnud mitmeid tublisid töötajaid. Tulevikus ootame, et töötukassa jagaks piirkondlikult oma partneritele veelgi enam infot tööturu trendidest, muutustest, kavandatavatest koolitustest jms,“ rääkis Anson.

Täna sõlmitud koostöölepe on töötukassa jaoks 38.  Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ja eesmärk on jõuda koostöölepeteni kõigi põhivaldkondade suurte ettevõtetega.

Nüüd on töötukassal leping ühtekokku viie Pärnumaa ettevõttega: koostöölepped on sõlmitud veel Aknakoja, Wendre, Tervis Spaa Grupiga ja AQ Lasertooliga.


Uudis ilmunud veel:
Eesti Töötukassa kodulehekülg (22.11.2017)
Pärnu Postimees (22.11.2017)