Y-liide

Y-liide ühendab omavahel kaks erinevatest allatulekutest algavat toru ning suunab need ühe toru kaudu suudmeni. Y-liide võimaldab ühendada erinevatelt tasapindadelt tulevad torud vähandades sellega kulusid.

Y-liide on Ruukki Express katusekeskustes saadaval laokaubana.
Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Tehniline info

Läbimõõt (D) V d1  d2
90 70°
85 92
100 70°
98 102

 
y-joint


Värvid

Dokumendid