Renni välisnurk, 135°

Renni välisnurka kasutatakse rennide ühendamiseks ümber nurga, mis tekib tavaliselt kelp- või püramiidkatuse räästaste ja kelba puutumispunktis.

Renni välisnurk ühendatakse renni jätkude abil rennide vahele. Paigaldusjuhistele vastavalt on välisnurk soovituslik paigaldada kahele rennikonksule.

135˚ renni välisnurkasid on võimalik Ruukki Express katusekeskustest osta laokaubana.

Küsige pakkumist
Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Tehniline info

Renni läbimõõt (D) Sisekülje pikkus (L)
 125 270
 150 255 

External-corner-135


Värvid

Dokumendid