Renniots uni

Universaalsed renniotsad on mõeldud rennide lõpetamiseks, et vältida vihmavee voolamist otse maapinnale. 

Renniotsad on Ruukki Express katusekeskustes saadaval laokaubana.
Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Tehniline info

Läbimõõt (D)
125
150 

Gutter-end

Värvid

Dokumendid

Brošüürid

Paigaldusjuhised

Detailjoonised

 

Garantii