Reguleeritav väljavooluava vihmavee kogumiseks

Vihmavee koguja lisamine vihmaveesüsteemile  on hea võimalus  tsentraalset vett kokku hoida.Kogutud  vihmaveega kastmine  on nutikas, soodne ja keskkonnasõbralik.
Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Tehniline info

Läbimõõt (D) d1  d2
90 85 92
100 98 102

 
Foldable-outlet


Värvid

Dokumendid

Brošüürid

Paigaldusjuhised

Detailjoonised

 

Garantii