Iselukustuv rennikonks pikk 160 mm

Pikka rennikonksu kasutatakse renni kinnitamiseks räästasse. Pikad rennikonksud kinnitatakse sarikate külge, sobiliku renni asendi saavutamiseks konkse painutatakse.

Pikk rennikonks on Ruukki Express katusekeskustes saadaval laokaubana.

 

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Tehniline info

 

Läbimõõt (D)Pikkus L
125160
150160

Gutter-bracket 

Värvid

Dokumendid