Iselukustuv rennikonks lühike 50 mm

Lühikest rennikonksu kasutatakse renni kinnitamiseks räästasse juhul, kui rennikonksu asendit ei ole vaja eraldi seadistada (üldiselt olukorras, kus sarika otsad on lõigatud vertikaalselt, maapinnaga risti).

Lühike rennikonks on Ruukki Express katusekeskustes olemas laokaubana.
Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Tehniline info

Läbimõõt (D) Pikkus L
125 55
150 55

Gutter-bracket

Värvid

Dokumendid

Brošüürid

Paigaldusjuhised

Detailjoonised

 

Garantii