Kaubamärgid

Enne Ruukki kaubamärkide kasutamist lugege järgnevad juhised ja definitsioonid hoolikalt läbi.

Üldist

Kaubamärginimi Ruukki, tunnuslause "Building your tomorrow" ja Ruukki tootenimed on Rautaruukki Corporationi või selle tütarettevõtete (edaspidi Ruukki) kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Ruukki kaubamärgid on intellektuaalomand ning neid käsitletakse ettevõtte olulise ja väärtusliku varana.

Ruukki kaubamärkide korrektse kasutamise tagamiseks järgige hoolikalt allpooltoodud juhiseid. Need juhised kehtivad Ruukki töötajatele, klientidele, litsentsisaajatele ja muudele kolmandatele isikutele, kes kasutavad Ruukki kaubamärke.

Juhised Ruukki logo ja tootenimede kasutamiseks

Võite viidata Ruukkile ja selle toodetele ja teenustele nendega seotud kaubamärkidega, kui sellised viited on tõesed, õiglased ja mitteeksitavad ning kooskõlas käesolevate Juhistega, mida Ruukki võib enda äranägemisel muuta. Ruukki tootenimesid ega Ruukki logo ei tohi kunagi seostada muude tootenimede, teenuste nimede, kaubamärkide, logode ega ettevõtete nimedega. Samuti ei tohi kasutusele võtta märke ega logosid, mis on Ruukki märkide ja logodega eksitavalt sarnased.

Ruukki logo kasutamine

Ruukki on reserveerinud Ruukki logo kasutamise õiguse ainult teatud partneritele, kellele Ruukki on andnud selleks litsentsi või kirjaliku loa. Kui olete Ruukki logo litsentsisaaja, järgige oma litsentsilepingus sätestatud juhiseid.

Kui te ei ole Ruukki logo litsentsisaaja, võite kasutada nime Ruukki tekstis toodete päritolule viidates. Pange tähele, et kaubamärgi sümboleid ® ega ™ ei tohi kasutada koos nimega Ruukki, kui viidatakse Ruukkile kui ettevõttele.

Kui soovite saada Ruukki logo kasutamiseks litsentsi, pöörduge kohaliku müügiesinduse poole.

Ruukki tootenimede kasutamine

Järgmised reeglid kehtivad Ruukki tootenimedele, mis on kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

  • Koos Ruukki tootenimedega tuleb kasutada kaubamärgisümbolit ® või ™ , sõltuvalt sellest, kas märk on selle kasutamise piirkonnas registreeritud või kasutatav. Pöörduge oma kohaliku müüja või Ruukki intellektuaalse omandiõiguse spetsialistide poole, et teada saada, missugust sümbolit kasutada.
  • Kaubamärke (nt Pural) ei tohi käänata ega mitmuses ega omastavas vormis kasutada (nt Puralo, Purala).
  • Kirjutage kaubamärgid alati ladina tähtedega. Ärge kombineerige kaubamärke muude kaubamärkide ega nimedega.
  • Võimalusel tuleb turundusmaterjalidele lisada järgmine autoriõiguse märge: “Ruukki, Rautaruukki ja Ruukki tootenimed on Rautaruukki Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.”
  • Ärge kandke Ruukki kaubamärke toodetele trükkides ega muul viisil.

 

Endised kaubamärkide ja ettevõtete nimed

Ruukki endised kaubamärginimed nagu nt Rannila ja Gasell on Soomes ja muudes riikides Ruukki kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Samas, viidates Ruukkile, selle tütarettevõtetele või toodetele, ei tohi enam neid nimesid kasutada.