Ruukki® Roof Sensor

Terasosade taastöötlus tõusuteel

Ettevõte Ruukki Construction valmistab ehitustooteid, mida saab taastöötlusesse võtta ning mille seisundi ja koormuse seire toimub digilahenduste abil.

Ehitusmaterjalina on teras tänu kergusele ja vastupidavale tugevusele olnud alati tänuväärne materjal. Lisaks pole teras soodne kasvupind hallitusele. Hiljuti saavutas teras uue konkurentsieelise. Toormenappuse suurenedes ja süsinikujalajälje tähtsuse kasvades tekib vajadus võtta lisaks tavalisele terasele kasutusele ka hoonete taaskasutatavad terasosad. 

„Tähtsamatest trendidest tõstaks esile Aasiat, kus püstitatakse palju uusehitisi ja pannakse rõhku ehitamise tõhususele ning kus ehituse väärtusahelas toimub suuri muutusi. Euroopa on piirkond, kus renoveeritakse ja kus tõusuteel on valmiskomponentide kasutamine. Tõenäoliselt hakkab siin ehitiste projekteerimisel olema oma osa ka taaskasutamisel,“ räägib Ruukki uuringute ja tootearenduse valdkonna juht Pekka Roivio.

Teisaldatavat terashoonet saab ka laenata

Paljudel omavalitsustel on ebameeldivaid kogemusi koolidega, kus on hallitust; piirkondlikud nõuded päevakeskustele on pidevas muutumises. Populaarsust koguvad arhitektuuriliselt kvaliteetsed teisaldatavad üldkasutatavad hooned. „Omavalitsused on hakanud laenutama hõlpsasti teisaldatavaid hooneid, mida saab kohandada vastavalt kasutusotstarbele. Neid vaadates ei tule pähegi, et neid saab viia ühest kohast teise,“ mõtiskleb hr Roivio. 

Ruukki Construction valmistab põranda-, katuse- ja seinakatteelemente, mis ei sisalda peaaegu üldse orgaanilisi aineid. „Need ei ima niiskust, seega hallitus ei saa seal kasvada,“ lisab hr Roivio. 

Articles-alyn-hyodyntaminen

„Ruukki Construction valmistab põranda-, katuse- ja seinakatteelemente, mis ei sisalda peaaegu üldse orgaanilisi aineid. Need ei ima niiskust, seega hallitus ei saa seal kasvada,“

Digitaliseerimise laialdasem kasutamine

Hr Roivio arvates hakatakse ehitusperioodil järjest rohkem kasutama digitaliseerimist: „Digitaalsed kaksikud kasutavad käitamisetapis saadud andmeid ka seoses ringlussevõetavate osade oleku ja seisundiga. Hästi hooldatud ja väiksemat koormust talunud hoonel on sageli pikem eluiga ja suurem kasutusväärtus. Konstruktsioonides on rohkem nutikaid osi: meilgi on tulekul katuseandur katust mõjutava koormuse seireks. Näiteks saab sel viisil optimeerida lume eemaldamist. Süsteemi saab ühendada lisaandureid, mille abil jälgida näiteks hoone karkassi niiskusesisalduse ajalugu.“

Terase populaarsus hakkab lähiaastatel kasvama eriti rekonstrueerimisel ja taaskasutamises. „Projekteerimisel võetakse järjest rohkem arvesse hoone kogu elueaga seotud kulusid ning see suurendab vältimatult ka terasetoodete konkurentsivõimet.“

Tekst: ETTEVÕTTE GSD NORDIC POOLT KOOSTATUD ERIVÄLJAANNE

Seotud lingid

Poimu-logo

Dimensioneerimistarkvara Poimu®

Ruukki pakub suurepärast dimensioneermistarkvara Poimu®, mis võimaldab kandvate profiilide tootevaliku optimeerimist Eurocode’i kohaselt. Vaid mõnede alusandmete sisestamisel saab kasutaja valida Ruukki valikust sobiva kandva profiilpleki. Kiiroptimeerimistööriist pakub lahendusi ühe, kahe ja mitme avalistele konstruktsioonidele. See annab täpse lahenduse, millist ja mis mõõtudega profiili tuleks kasutada.

Laadige alla Poimu