Ruukki® Roof Sensor

Ruukki® roof sensori positsioneerimine

On oluline, et andurite seadistatud väärtused ja Poimu projekteerija poolt määratud asukohad edastataks süsteemi paigaldajale. Soovitatav on see teave märgistada süsteemi paigaldajale edastatavale katuselaotisele.

Lisaks on rohkem kui kahe anduri korral hea täita alljärgnev tabel, mis võtab kokku hoone andurite andmed vastavalt hoone moodulite süsteemile.

Andurite asukoha määramise tabeli allalaadimine:

Seotud lingid

Poimu-logo

Dimensioneerimistarkvara Poimu®

Ruukki pakub suurepärast dimensioneermistarkvara Poimu®, mis võimaldab kandvate profiilide tootevaliku optimeerimist Eurocode’i kohaselt. Vaid mõnede alusandmete sisestamisel saab kasutaja valida Ruukki valikust sobiva kandva profiilpleki. Kiiroptimeerimistööriist pakub lahendusi ühe, kahe ja mitme avalistele konstruktsioonidele. See annab täpse lahenduse, millist ja mis mõõtudega profiili tuleks kasutada.

Laadige alla Poimu