Ekeri tootmishoone

Partnerid

  • Klient: Ekeri
  • Arendaja: Rakennus Nynäs Oy
Google maps image for pdf print

Ettevõttes Ekeri valmistatakse avatava küljega haagiste ja poolhaagiste raamkonstruktsioone. Tootmismahu suurenemise tõttu oli vaja uusi ruume. Ruukki tarnis ligikaudu 12 000 m2 põrandapinnaga hoone terasest tugikonstruktsioonid, seinte sandwich-paneelid, katuse kandvad terasprofiilid ning katuse soojustuse ja niiskustõkke. Ruukki ülesandeks jäi ka tarnitud toodete paigaldus.

„Meie äritegevuse seisukohalt on terasest tugikonstruktsioonid suurepärane lahendus – tootmishoone on avatud pind, kus pole detailide liikumist takistavaid poste. Meie jaoks on tähtis ka hoone õhutihedus ja energiasääst,“ kinnitab Ekeri tegevjuht Matti Laurila.

Cramo poolt vastavalt standardile SFS-EN-13829 tehtud mõõtmine näitas, et hoone õhulekke koefitsient on q50=0,7.

„Ruukki panus selle projekti elluviimisel oli suurepärane. Saime kohe alguses aru, et tegu on ettevõttega, kus ollakse harjutud tegelema suurte projektidega,“ kinnitab ehitusprojekti eest vastutanud Rakennus Nynäs’i töötaja Magnus Storbacka.