Isepuhastuv trapp, plastik

Isepuhastuvat trappi kasutakse vee puhastamiseks lehtedest ning muudest osakestest. Isepuhastuvat trappi saab ühendada kanalisatsiooniga. Tuleks kasutada kohtades, kus hooneid ümbritseb palju lehtpuid.

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Värvid
  Tehniline info


   
  self-cleaning-leaf-trap
  Dokumendid

  Brošüürid

  Paigaldusjuhised

  Detailjoonised

  Garantii