Renni välisnurk, 90°

Renni välisnurk 90 ° ühendab omavahel kaks renni maja nurgast. Välisnurk tagab sujuva äravoolu torudeni.

Renni välisnurk on saadaval Ruukki Express katusekeskustes laokaubana.

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Värvid
  Tehniline info
  Läbimõõt (D) Sisekülje pikkus(L)
   125 200
   150 175

  External-corner-90  Dokumendid

  Brošüürid

  Paigaldusjuhised

  Detailjoonised

  Garantii