Renni välisnurk, 135°

Renni välisnurka kasutatakse rennide ühendamiseks ümber nurga, mis tekib tavaliselt kelp- või püramiidkatuse räästaste ja kelba puutumispunktis.

Renni välisnurk ühendatakse renni jätkude abil rennide vahele. Paigaldusjuhistele vastavalt on välisnurk soovituslik paigaldada kahele rennikonksule.

135˚ renni välisnurkasid on võimalik Ruukki Express katusekeskustest osta laokaubana.

Küsige pakkumist

Ruukki veebilehel olev sisu on hoolikalt kontrollitud. Ruukki ei võta endale siiski mingisugust vastutust võmalike vigade ega käesolevas veebilehe väljavõttes olevate andmete valest kasutamisest põhjustatud otsese või kaudse kahju eest. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi. Ajakohase info leidmiseks külastage www.ruukki.ee.

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud.

  Värvid
  Tehniline info
  Renni läbimõõt (D) Sisekülje pikkus (L)
   125 270
   150 255 

  External-corner-135


  Dokumendid

  Brošüürid

  Paigaldusjuhised

  Detailjoonised

  Garantii